Go to main content
Home page
Home page contrast-switcher
Program stypendialny Międzynarodowej Agencji Energii Atomowej
shutterstock 79328593

Międzynarodowa Agencja Energii Atomowej (MAEA) uruchomiła program stypendialny Marie Skłodowska-Curie, który ma na celu zachęcenie kobiet z całego świata do kontynuowania kariery w dziedzinie nauki i technologii jądrowej.

Program stypendialny zapewni stypendia na okres do dwóch lat dla kobiet, które ukończyły studia magisterskie w dziedzinie nauk i technologii jądrowych lub studiów nieproliferacyjnych. Stypendyści otrzymają również możliwość odbycia stażu w MAEA, w celu uzupełnienia wiedzy eksperckiej zdobytej podczas studiów.

Więcej informacji