Go to main content
Home page
Home page contrast-switcher
Kolejna udana komercjalizacja
business woman drawing global structure networking and data exchanges customer connection

business woman drawing global structure networking and data exchanges customer connection scaled

Proces komercjalizacji know-how w projekcie pn. „Innowacyjne udoskonalenie tokarki do regeneracji zestawów kołowych pojazdów szynowych”.

W styczniu 2023 r. Politechnika Wrocławska zawarła z firmą PPW ”Koltech” Sp. z o.o. umowę sprzedaży praw do wyników badań naukowych w postaci know-how pn. „Innowacyjne udoskonalenie tokarki do regeneracji zestawów kołowych pojazdów szynowych”.

Twórcami know-how są: prof. dr inż. Jerzy Jędrzejewski, dr inż. Wojciech Kwaśny, mgr inż. Marcin Kasprzak, mgr inż. Paweł Mędyk, dr inż. Paweł Maciołka, dr inż. Zdzisław Winiarski z Katedry Obrabiarek i Technologii Mechanicznych Wydziału Mechanicznego Politechniki Wrocławskiej.
Skomercjalizowana technologia powstała w projekcie pt. „Inteligentna dokładna tokarka do regeneracji zestawów kołowych pojazdów szynowych” i dotyczy wprowadzenia innowacyjnych elementów i funkcjonalności podnoszących efektywność i dokładność działania tokarki, jak i całego procesu regeneracji zestawów kołowych pojazdów szynowych.

  • Dzięki zawartej umowie, firma może wdrażać rozwiązania wynikające z know-how w swojej działalności biznesowej, w zamian za uiszczenie stosownego wynagrodzenia na rzecz Politechniki Wrocławskiej (zgodnie z informacjami przekazanymi przez twórców know-how, niezwłocznie po zawarciu umowy, firma dokonała pierwszej sprzedaży udoskonalonego produktu).
  • Proces komercjalizacji know-how, obejmujący m.in. opracowanie wyceny know-how i umowy transferu technologii, został wsparty przez zespół Wrocławskiego Centrum Transferu Technologii Politechniki Wrocławskiej.

WCTT w ciągu ostatnich ośmiu lat przeprowadziło komercjalizację ponad 90 wynalazków i technologii Politechniki Wrocławskiej.

Serdecznie zapraszamy do kontaktu wszystkich naszych naukowców zainteresowanych podjęciem współpracy w zakresie komercjalizacji wyników badań naukowych:
https://wctt.pwr.edu.pl/oferta-uslugi/transfer-technologii/dla-naukowcow/

Jednocześnie przypominamy, że zgodnie z obowiązującym w Uczelni regulaminem zarządzania własnością intelektualną, stosowną część wpływów z komercjalizacji Politechnika Wrocławska przekazuje twórcom skomercjalizowanych technologii i wynalazków.

 

Transfer Technologii
e-mail: transfer@pwr.edu.pl
tel.: +48 71 320 4195
+48 71 320 4342

Zapraszamy do współpracy.