Go to main content
Home page
Home page contrast-switcher
Granty Marii Skłodowskiej – Curie: ważne zmiany oraz kalendarium naborów
mc

horyzont 01

W nowym programie ramowym Horyzont Europa, niedawno oficjalnie otwartym w naszym kraju podczas Konferencji „Europa. Horyzont Możliwości”, granty im. Marii Skłodowskiej Curie będą realizowane według zmodyfikowanej formuły. Zachęcamy do zapoznania się z modyfikacjami wprowadzonymi do programu na lata 2021 – 2022.

Po pierwsze – zmienione zostały nazwy typów działań. Granty indywidualne w odsłonie na lata 2021 – 2022 otrzymały nazwę – MSCA PF, czyli Postdoctoral Fellowships. Granty przeznaczone do realizacji przez konsorcja uczelni czy konsorcja uczelnie – firmy prywatne, których celem jest wyszkolenie kreatywnych i przedsiębiorczych naukowców, otrzymały nazwę MSCA Doctoral Networks. A granty, które również zakładają realizację projektów badawczo-innowacyjnych przez międzynarodowe konsorcja, a w których istotnym elementem jest wymiana pracowników (kadry naukowej, w tym doktorantów oraz osób zarządzających uczelnią, pracowników administracyjnych i technicznych) otrzymały nazwę MSCA Staff Exchanges.

Po drugie – dla naukowców ubiegających się o finansowanie grantu indywidualnego MSCA PF wprowadzone zostało nowe kryterium czasowe. Wg nowych zasad o taki grant ubiegać się mogą osoby ze stopniem doktora i doświadczeniem naukowym nie dłuższym nie 8 lat od momentu jego uzyskania. Ponadto, po zakończeniu realizacji grantu będzie można ubiegać się o dodatkowe finansowanie 6 miesięcznego stażu w jednostce z szeroko rozumianego przemysłu.

Po trzecie – uczelnie, które realizują projekt w ramach MSCA Doctoral Networks mają obowiązek włączyć doktorantów zatrudnionych w projekcie do programu kształcenia w szkole doktorskiej.

Po czwarte – ograniczona została możliwość ponownego składania wniosków. W przypadku wniosków o grant MSCA PF, wnioskodawcy nie będą mogli ponownie składać wniosków w kolejnym roku, jeżeli nie uzyskają wyniku 70/100 punktów, a w przypadku wniosków o grant MSCA Doctoral Networks (dofinansowanie sieci doktoranckiej) – wyniku 80/100 punktów.

 

Granty MSCA – robocze kalendarium konkursów

MSCA Doctoral Networks – nabór wniosków zostanie otwarty 18 maja.  Około połowa budżetu na rok 2021, czyli 403 mln EUR, zostanie przeznaczona właśnie na ten cel. Wnioski będzie można składać do 16 listopada. W przyszłym roku nabór zostanie otwarty 3 maja, a wnioski trzeba będzie złożyć do 15 listopada.

MSCA PF – również od 18 maja będzie można składać wnioski na granty indywidualne. Zakończenie naboru zostało zaplanowane na 15 września. Łączna kwota przeznaczona na ten cel w tym roku to 242 mln euro, oraz dodatkowo 1 mln euro na projekty w ramach programu badań jądrowych Euratom. W roku 2022 nabór wniosków został zaplanowany na okres od 14 kwietnia (otwarcie naboru) do 14 września (zamknięcie).

MSCA Staff Exchanges – wnioski na granty, których istotnym aspektem jest wymiana pracowników będzie można składać między 7 października 2021 a 9 marca 2022 r. Na inicjatywy związane z wymianą pracowników naukowych i dzieleniem się wiedzą przeznaczono 72,5 mln euro. W 2022 r. nabór wniosków został zaplanowany na okres od 6 października 2022 do 8 marca 2023 roku.

Ponadto, w programie MSCA COFUND, w ramach którego można aplikować o dodatkowe finansowanie dla istniejących już programów szkoleń doktoranckich i podoktorskich, nabór do składania wniosków zostanie otwarty 12 października 2021, a jego budżet na ten rok wynosi 89 mln EUR. Uniwersytety i instytucje badawcze będą mogły składać wnioski do 10 lutego 2022 r. W przyszłym roku pula środków wyniesie 95 mln euro, a przewidywany termin naboru to okres od 11 października 2022 r. do 9 lutego 2023 r.

 

Zwracamy uwagę, że Program Prac dla działań Marii Skłodowskiej – Curie nadal nie został oficjalnie zatwierdzony przez Parlament Europejski. Źródło terminów – portal Science | Business