Go to main content
Home page
Home page contrast-switcher
Wszystko o Klastrach w Horyzoncie Europa – cykl webinariów
2020 12 17 heu a

2020 12 17 heu a

W programie Horyzont Europa zdefiniowanych zostało 6 Klastrów, czyli obszarów tematycznych, wyznaczonych przez Komisję Europejską jako najbardziej istotne w 2 filarze programu i w których będzie można realizować takie typy projektów jak IA, RIA i CSA.

Ponad połowa budżetu całego programu przeznaczona jest na finansowanie projektów w ramach Klastrów. Projekty typu RIA to projekty badawczo – innowacyjne, dla których gotowość wdrożenia pomysłu, czyli TRL znajduje się na poziomie niższym niż 6; projekty typu IA to projekty, dla których gotowość wdrożenia waha się między wyjściowym TRL na poziomie 4 – 6 i założonym do osiągniecia poziomem TRL 6 – 8 na końcu projektu; a CSA to takie projekty, w których finansowane są działania wspierające.

Co ważne, tematy konkursów będą narzucone przez Komisję i trzeba będzie się do nich odnieść w aplikacji o pozyskanie finansowania. Ważny dla projektów typu IA oraz RIA jest wymóg minimalnego konsorcjum 3 instytucji z 3 różnych krajów. Zasada ta nie obowiązuje w przypadku projektów typu CSA. Partnerów można sobie dobierać z pośród instytucji w krajach członkowskich UE, krajach stowarzyszonych z Programem Horyzont Europa oraz z tzw. krajów trzecich.

W tym tygodniu odbędzie się cykl webinariów poświęcony poszczególnym Klastrom oraz tematom wyznaczonym przez Komisję Europejską jako wymagających rozwiązania dzięki projektom, którym przyznane zostanie finansowanie.

Wydarzenie odbędzie się w dniach 19 – 23 kwietnia  kwietnia 2021 r., godz. 10.00-14.00

Szczegółowe informacje oraz rejestracja na wydarzenie odbywa się wg harmonogramu jak niżej:

19 kwietnia (poniedziałek) – Klaster 1: Zdrowie

link do rejestracji: na stronie Krajowego Punktu Kontaktowego

 

20 kwietnia (wtorek) – Klaster 2: Kultura, kreatywność i społeczeństwo integracyjne oraz Klaster 3: Bezpieczeństwo cywilne na rzecz społeczeństwa

link do rejestracji: na stronie Krajowego Punktu Kontaktowego

 

21 kwietnia (środa) – Klaster 4: Technologie cyfrowe, przemysł i przestrzeń kosmiczna

link do rejestracji: na stronie Krajowego Punktu Kontaktowego

 

22 kwietnia (czwartek) –  Klaster 5: Klimat, Energia, Mobilność

link do rejestracji: na stronie Krajowego Punktu Kontaktowego

 

23 kwietnia (piątek) – Klaster 6: Żywność, biogospodarka, zasoby naturalne, rolnictwo i środowisko

link do rejestracji: na stronie Krajowego Punktu Kontaktowego