Go to main content
Home page
Home page contrast-switcher
Czas na ESG – II edycja konferencji. 27-28 września 2023, Warszawa.
CNESG 2023 Baner 1920x1080px

CNESG 2023 Baner

Wrocławskie Centrum Transferu Technologii Politechniki Wrocławskiej, będące partnerem wydarzenia, zaprasza do udziału w Konferencji „Czas na ESG” która odbędzie się w dniach 27-28 września 2023 r. w ADN Centrum Konferencyjnym w Warszawie.

 

Tematem przewodnim drugiej edycji konferencji „Czas na ESG” będzie skoncentrowanie się na kluczowych aspektach zrównoważonego rozwoju. Obejmują one raportowanie zgodne z #ESRS, #GOZ (Gospodarka Obiegu Zamkniętego) #Bioróżnorodność, #DI&E (Diversity, Inclusion &Equality), #dekarbonizacja, zarządzanie zrównoważoną organizacją, #greenwashing, finansowanie zielonej transformacji.


Data: 27-28 września 2023
Miejsce: ADN Centrum Konferencyjne w Warszawie
Szczegółowy program i sylwetki ekspertów są dostępne na stronie www.czasnaesg.pl


Zagadnienia stanowią fundamenty zrównoważonego biznesu i wpływają na naszą przyszłość. Konferencja „Czas na ESG” będzie głęboko eksplorować te kwestie i dostarczyć praktycznych wskazówek oraz najlepszych praktyk, które pomogą firmom osiągnąć cele zrównoważonego rozwoju. Omawiane również będą kluczowe trendy, wyzwania i szanse związane z tymi obszarami, zachęcając do otwartej dyskusji i wymiany wiedzy.

Wydarzenie będzie skupione na konkretnej stronie przygotowań do wdrożenia zmian niezbędnych do sprostania nowym wyzwaniom związanym z obszarem #ESG. Zaproszeni eksperci omówią kluczową rolę w przewodzeniu zielonej (r)ewolucji w swoich firmach. Podzielą się oni swoimi praktycznymi doświadczeniami – w tym zarówno sukcesami, jak i trudnościami, które napotykają w trakcie trudnej podróży ku zrównoważonemu rozwojowi.

Będzie to doskonała okazja do zrozumienia, jakie są najlepsze praktyki, ale także ryzyko, z którym trzeba się zmierzyć w procesie dążenia do zrównoważonego biznesu.

Agenda konferencji została podzielona na dwie części: sesje ogólne i równoległe ścieżki tematyczne. #ESG wpływa na wszystkie aspekty działalności organizacji, od procesów wewnętrznych po operacje w całym #łańcuchu wartości oraz interakcje z interesariuszami. Uczestnicy będą mieli okazję wybrać te zagadnienia, które są najbardziej istotne dla ich codziennej praktyki.

Dwudniowa konferencja to nie tylko znakomita merytoryka, ale i czas na networking, możliwość spotkania z innymi profesjonalistami mierzącymi się z tymi samymi wyzwaniami – czas na wymianę doświadczeń, dyskusję i wspólne szukanie rozwiązań palących kwestii. To czas na zainspirowanie się do działania! To Czas na ESG!

Serdecznie zapraszamy do udziału w tym wyjątkowym wydarzeniu!