Go to main content
Home page
Home page contrast-switcher
Znamy już budżet Europejskiego Instytutu Innowacji i Technologii na lata 2021-2027
to read the book 2784895 1920 e1605252691703

eiteu logo 0

Niemal 3 mld euro, czyli o prawie 600 mln większy budżet, ma otrzymać Europejski Instytut Innowacji i Technologii w latach 2021-2027.

Niemal 3 mld euro, czyli o prawie 600 mln większy budżet, ma otrzymać Europejski Instytut Innowacji i Technologii w latach 2021-2027. EIT będzie pobudzać innowacje, angażując w swoje działania 750 instytucji szkolnictwa wyższego, wspierając 30 tys. studentów, wprowadzając 4 tys. innowacji na rynek i promując 700 przedsiębiorstw typu start-up.

Działania EIT stanowić będą integralną część nowego programu Horyzont Europa na lata 2021-2027. Warto wspomnieć, że instytut działa za pośrednictwem Wspólnot Wiedzy i Innowacji (Knowledge and Innovation Communities – KIC), które skupiają przedsiębiorstwa, uniwersytety i ośrodki badawcze w całej Europie. W nowym programie należy spodziewać się pogłębienia współpracy Instytutu z Europejską Radą ds. Innowacji (EIC), w celu zwiększenia ogólnego potencjału innowacyjnego Europy.

Więcej informacji: Tutaj