Go to main content
Home page
Home page contrast-switcher
Znajdź partnera do projektu w Horyzoncie Europa!
2020 12 17 heu a

2020 12 17 heu aWszystkich zainteresowanych złożeniem wniosku do programu Horyzont Europa na realizację projektu wdrożeniowego zapraszamy do udziału w sesjach matchmakingowych, podczas których można zaprezentować swoje pomysły i nawiązać współpracę w celu złożenia wspólnego wniosku. Konkursy, w których będzie można aplikować o finansowanie odbywać się będą w ramach zdefiniowanych przez Komisję Klastrów tematycznych. W tym miesiącu webinaria matchmakingowe odbędą się dla Klastra 2 (Kultura, Kreatywność i Społeczeństwo), Klastra 5 (Klimat, Energia, Mobilność) oraz Klastra 6 (Żywność, Biogospodarka, Zasoby Naturalne, Rolnictwo i Środowisko).

 

 

 

 

 

Webinarium dla Klastra 2

Horizon Europe Matchmaking event/ Culture, Creativity and Inclusive Society

organizowane wspólnie przez Cypr, Grecję, Polskę, Słowenię i Węgry odbędzie się 11 maja 2021r., godz. 09.00.

W wydarzeniu można uczestniczyć w dowolny sposób – można być tylko słuchaczem lub zarezerwować sobie opcję prezentacji pomysłu na projekt w formie krótkiej pitch prezentacji.

Link do rejestracji: Horizon Europe Matchmaking Event on Cluster 2

Webinarium dla Klastrów 5 i 6

Horizon Europe Cluster 5 & 6 – Digital Matchmaking, którego organizatorami są sieć ERRIN wraz z Norweską Radą ds. Badań Naukowych, UE FINN-EU, Horizon Sustainable Oslo Region oraz Horizon Mid-Norway, odbędzie się w dniach 31 maja – 4 czerwca 2021 roku.

W agendzie wydarzenia znalazły się: wprowadzenie w tematykę klastrów 5 i 6, wykłady prelegentów z Komisji Europejskiej oraz Krajowych Punktów Kontaktowych oraz pitching, czyli możliwość zaprezentowania swoich pomysłów na projekty i inicjatywy, a także przestrzeń przeznaczona na nawiązywanie kontaktów z uczestnikami wydarzenia z całej Europy.

Program wydarzenia w podziale na Klastry:

  • Klaster 5 – Klimat, energia i mobilność (31 maja – 1 czerwca)
  • Klaster 6 – Żywność, biogospodarka, zasoby naturalne, rolnictwo i środowisko (3-4 czerwca).

Link do rejestracji: Horizon Europe Matchmaking Clusters 5 and 6