Go to main content
Home page
Home page contrast-switcher
Zapytanie ofertowe: zakupu przewodów instalacyjnych na potrzeby realizacji prac badawczo-rozwojowych
miniatura

zapytanie ofertowe

Zapytanie ofertowe numer 2b z dnia 17.08.2022 r.

Wrocławskie Centrum Transferu Technologii Politechniki Wrocławskiej zaprasza do składania ofert dotyczących zakupu przewodów instalacyjnych na potrzeby realizacji prac badawczo-rozwojowych.

W wyniku przeprowadzonego postępowania dotyczącego wyłonienia najkorzystniejszej oferty w ramach zapytania ofertowego numer 2b z dnia 17.08.2022 r., zamówienie zostaje udzielone firmie Hurtownia Elektryczna „KRAM” Mirosław Krawczyński, ul. Fryderyka Chopina 52, 55-050 Sobótka, NIP: 8971123413.


Postępowanie dla zamówienia o wartości poniżej 30 tys. euro netto (poza ustawą Prawo Zamówień Publicznych).
1. Przedmiot zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest dostarczenie komponentów elektronicznych, według specyfikacji przedstawionej w zapytaniu ofertowym.

Plik do pobrania: Zapytanie_2b_przewody_instalacyjne

2. Termin składania ofert:

Termin składania ofert upływa w dniu 24.08.2022 r.

3. Tryb składania ofert:

Oferty będą przyjmowane w formie elektronicznej lub papierowej (biuro WCTT PWr czynne jest w godz. 9:00-14:00), przy czym za datę wpływu oferty traktuje się datę jej dostarczenia do WCTT PWr.

Oferty prosimy składać na adres:
Wrocławskie Centrum Transferu Technologii, Politechnika Wrocławska
ul. Smoluchowskiego 48, 50-372 Wrocław
lub na adres e-mail: jacek.pietrzak@pwr.edu.pl


Osoba do kontaktów z oferentami:
Jacek Pietrzak
Wrocławskie Centrum Transferu Technologii
ul. Smoluchowskiego 48, 50-372 Wrocław
tel. 71 320 43 42 | fax 71 320 39 48 |
jacek.pietrzak@pwr.edu.pl