Go to main content
Home page
Home page contrast-switcher
Akademia Managera rusza już we wrześniu!
BANER AM 1 09 1200 900

BANER AM 1 09 1200 507

Wrocławskie Centrum Transferu Technologii zaprasza do udziału w Akademii Menagera – Programu Ramowego Horyzont Europa (HE), która jest organizowana przez Krajowy Punkt Kontaktowy Programów Badawczych UE w NCBR wspólnie z siecią Horyzontalnych Punktów Kontaktowych.

Akademia składa się z 12 modułów informacyjnych oraz 7 spotkań towarzyszących, podczas których będą prezentowane dobre praktyki beneficjentów.

Co oferuje Akademia Managera?

W ramach 12 modułów poprowadzimy Państwa „krok po kroku” przez program HE według koncepcji „od pomysłu na projektu”, tzn.: rejestrację w systemie, analizę dokumentacji konkursowej, poszukiwanie partnerów, przygotowanie administracyjnej i merytorycznej części wniosku projektowego, proces oceny wniosku oraz podpisanie umowy grantowej i umowy konsorcjum. Zapoznamy Państwa również z procesem raportowania, rozliczania kosztów, a także ze spotkaniami przeglądowymi oraz audytami.

Ponadto w ramach spotkań towarzyszących, które będą odbywały się w wybrane czwartki przedstawimy Państwu dobre praktyki beneficjentów, które z pewnością będą dla Państwa niezwykle przydatne podczas przygotowania wniosków czy realizacji projektów.

Terminy i godzina rozpoczęcia MA

Rozpoczynamy już 21 września 2022 i zakończymy 8 grudnia 2022 r. Spotykamy się w każdą środę przez 12 tygodni, aby poznać cały cykl życia projektu w programie ramowym Horyzont Europa.

  • Spotkania głównego cyklu – moduły będą się zawsze odbywały w środy, a spotkania towarzyszące w wybrane czwartki.
  • Rozpoczynamy zawsze o godz. 10:00. W zależności od zakresu tematycznego spotkania potrwają od 1,5 do 2,5 h.
  • Cały cykl odbędzie się w formule online.

Rejestracja

Obowiązuje jednolita rejestracja na cały cykl wraz ze spotkaniami towarzyszącymi.

Rejestracja zostanie otwarta 1 września 2022.

 

Harmonogram Akademii Managera

Informacje do pobrania na stronie https://www.kpk.gov.pl/akademia-managera-rusza-juz-we-wrzesniu

Udział w Akademii Managera jest nieodpłatny!