Go to main content
Home page
Home page contrast-switcher
Zapytanie ofertowe: zakup komponentów automatyki przemysłowej
miniatura

1

Zapytanie ofertowe numer 1 z dnia 04.07.2022 r.

Wrocławskie Centrum Transferu Technologii Politechniki Wrocławskiej zaprasza do składania ofert dotyczących zakupu komponentów automatyki przemysłowej na potrzeby realizacji prac badawczo-rozwojowych.

Wynik postępowania

W wyniku przeprowadzonego postępowania dotyczącego wyłonienia najkorzystniejszej oferty w ramach zapytania ofertowego numer 1 z dnia 4.07.2022 r.,
zamówienie zostaje udzielone firmie Mercateo Polska Sp. z o.o., Rynek Główny 33, 31-010 Kraków, NIP: 6762460743.

Postępowanie dla zamówienia o wartości poniżej 30 tys. euro netto (poza ustawą Prawo Zamówień Publicznych).

Przedmiot zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest dostarczenie komponentów z zakresu automatyki przemysłowej, według specyfikacji przedstawionej w zapytaniu ofertowym.

Termin składania ofert: Uwaga! Termin składania ofert zostaje wydłużony do dnia 14.07.2022 r.
Plik do pobrania: Zapytanie 1 – komponenty automatyki przemysłowej – prz.
Tryb składania ofert: Oferty będą przyjmowane w formie elektronicznej lub papierowej (biuro WCTT PWr czynne jest w godz. 9:00-14:00), przy czym za datę wpływu oferty traktuje się datę jej dostarczenia do WCTT PWr.

 

Oferty prosimy składać na adres:
Wrocławskie Centrum Transferu Technologii,
Politechnika Wrocławska
ul. Smoluchowskiego 48, 50-372 Wrocław
lub na adres e-mail: jacek.pietrzak@pwr.edu.pl

Osoba do kontaktów z oferentami:
Jacek Pietrzak
Wrocławskie Centrum Transferu Technologii
ul. Smoluchowskiego 48, 50-372 Wrocław
tel. 71 320 43 42 | fax 71 320 39 48 |
jacek.pietrzak@pwr.edu.pl