Go to main content
Home page
Home page contrast-switcher
Promocja technologii PWR na targach PACTT SCIENCE BUSINESS INNOVATION EXPO 2022
miniatura

PSBI EXPO 2022 1024x415 1

W dniach 18-19 maja 2022r. odbyły się w Łodzi Pierwsze Ogólnopolskie Targi Innowacji Polskich Uczelni i Instytutów Badawczych – PACTT SCIENCE BUSINESS INNOVATION EXPO 2022. Organizatorem targów było Porozumienie Akademickich Centrów Transferu Technologii, którego Wrocławskie Centrum Transferu Technologii PWr jest inicjatorem i członkiem, Politechnika Łódzka oraz Ministerstwo Edukacji i Nauki.

Podczas targów odwiedzający mogli obejrzeć najnowsze rozwiązania technologiczne ponad 70 wystawców – uczelni, instytutów badawczych, uczelnianych spółek celowych i spin-off-ów. W ciągu dwóch dni targi odwiedziło setki zwiedzających, którymi byli głównie przedstawicieli firm oraz jednostek współpracujących z środowiskiem biznesowym z całej Polski.

WCTT na stoisku promowało szeroką ofertę technologii Politechniki Wrocławskiej, w tym:

 • Urządzenie do absorpcji energii promieniowania słonecznego
 • Aktywne osłony fundamentów obiektów zanurzonych w wodzie
 • Zagospodarowanie strumieni odpadowych z wykorzystaniem separacji membranowych
 • Pasywne urządzenie wspomagające pracę kręgosłupa
 • Sposób dezaktywacji antybiotyków w roztworach wodnych
 • Sposób i układ diagnostyki słuchu z wykorzystaniem pobudzenia dwutonem
 • Pneumatyczna kamizelka pełniąca rolę inteligentnego egzoszkieletu
 • Miniaturowa cela elektrochemiczna do gromadzenia energii – superkondensator
 • Naturalne związki antyoksydacyjne wytwarzane z roślin leczniczych
 • Kompozytowy materiał włóknisto-cementowy
 • Środek do wykonywania powłok na bazie żywicy epoksydowej technologia laserowego spiekania proszków (ls/l-pbf) tworzyw sztucznych PA12, PS
 • Tlenkowe powłoki zol-żelowe zabezpieczające materiały polimerowe przed przenikaniem wodoru

Serdecznie dziękujemy wszystkim odwiedzającym. Mamy nadzieje, że nawiązane kontakty zaowocują w przyszłości transferem technologii z uczelni do przemysłu.
Zapraszamy na kolejna edycję!