Go to main content
Home page
Home page contrast-switcher
Zapytanie ofertowe: Realizacja prac badawczo-rozwojowych

czujnik

Wrocławskie Centrum Transferu Technologii Politechniki Wrocławskiej zaprasza do składania ofert dotyczących podniesienia gotowości wdrożeniowej rezultatu badawczego pt. „Czujnik do pomiaru częstotliwości oddychania” w celu zwiększenia jego szans na komercjalizację.

Postępowanie dla zamówienia o wartości poniżej 30 tys. euro netto (poza ustawą Prawo Zamówień Publicznych).

Przedmiot zamówienia:
1.) Zaprojektowanie schematu oraz obwodu drukowanego do prototypu urządzenia do dynamicznego pomiaru natężenia światła transmitowanego przez rozciągany materiał, tj. opracowanie projektu płytki PCB wraz z niezbędnymi elementami elektronicznymi.
2.) Zaprojektowanie obudowy prototypowej do druku 3D.
3.) Wykonanie dwóch sztuk obwodów prototypowych, zgodnie z projektem, o którym mowa w punkcie 1.).

Termin składania ofert: Termin składania ofert upływa w dniu 05.05.2022 r.
Plik do pobrania: tutaj zapytanie ofertowe oraz formularz oferty
Tryb składania ofert: Oferty będą przyjmowane w formie elektronicznej lub papierowej (biuro WCTT PWr czynne jest w godz. 9:00-14:00), przy czym za datę wpływu oferty traktuje się datę jej dostarczenia do WCTT PWr.

Oferty prosimy składać na adres:
Wrocławskie Centrum Transferu Technologii,
Politechnika Wrocławska
ul. Smoluchowskiego 48, 50-372 Wrocław
lub na adres e-mail: jacek.pietrzak@pwr.edu.pl

 

Osoba do kontaktów z oferentami:
Jacek Pietrzak
Wrocławskie Centrum Transferu Technologii
ul. Smoluchowskiego 48, 50-372 Wrocław
tel. 71 320 43 42 | fax 71 320 39 48 |
jacek.pietrzak@pwr.edu.pl