Go to main content
Home page
Home page contrast-switcher
Zapraszamy do współpracy w zakresie podnoszenia gotowości wdrożeniowej wyników badań naukowych PWr.
shutterstock 102812891 scaled

shutterstock 102812891Wrocławskie Centrum Transferu Technologii zaprasza naukowców i doktorantów do współpracy w zakresie podnoszenia gotowości wdrożeniowej wyników badań naukowych uzyskanych w Politechnice Wrocławskiej (wynalazków, know-how).

Sfinansujemy wydatki na przeprowadzenie takich prac, jak:

– stworzenie lub udoskonalenie demonstratora/prototypu,

– zewnętrzne testy laboratoryjne,

– testy prototypu w warunkach zbliżonych do rzeczywistych,

– badania na zgodność z normą (certyfikacja).

Celem tych prac jest zwiększenie poziomu gotowości technologicznej naszych uczelnianych wynalazków, a w konsekwencji – szans na ich skuteczną komercjalizację.

Zgłaszany wynalazek/technologia powinien spełniać następujące kryteria:

– prawa własności intelektualnej należą do PWr (lub w przypadku doktorantów są oni gotowi przenieść je na Uczelnię),

– technologia jest innowacyjna (występuje element nowości oraz przewagi w stosunku do konkurencyjnych rozwiązań obecnych na rynku),

– istnieje zapotrzebowanie rynkowe (wynalazek/technologia odpowiada na realne potrzeby społeczno-gospodarcze),

– prace przedwdrożeniowe potrwają nie dłużej niż 4 miesiące.

 

Wybrane wynalazki (technologie) uzyskają finansowanie w kwocie maksymalnie 25.000 zł, z przeznaczeniem na zakup materiałów/surowców lub usług zewnętrznych. Nie będą finansowane wynagrodzenia twórców wynalazków. Natomiast w przypadku udanej komercjalizacji, twórcom przysługuje 60% wynagrodzenia, jakie uczelnia uzyska od nabywcy technologii.

Wydatki związane z podnoszeniem gotowości wdrożeniowej dla wybranych do wsparcia technologii zostaną sfinansowane z projektu „Inkubator Innowacyjności 4.0” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

 

Zainteresowanych prosimy o kontakt:

dr inż. Tomasz Marciniszyn tomasz.marciniszyn@pwr.edu.pl, tel. 4195

lub

mgr Jacek Pietrzak jacek.pietrzak@pwr.edu.pl, tel. 4342.

 

Zaprosimy Cię na rozmowę, podczas której ustalimy wszystkie szczegóły.

Dołącz do naukowców, których wynalazki zmieniają świat na lepsze!

 

II4.0 01