Go to main content
Home page
Home page contrast-switcher
12.05 Czwartek
Wrocław

wpisy obrazek 2

 

Wrocławskie Centrum Transferu Technologii PWr zaprasza firmy z Dolnego Śląska, na bezpłatne szkolenie stacjonarne pt. „Umowa sprzedaży i warunki handlowe INCOTERMS 2020 oraz odpowiedzialność spedytora i przewoźnika, reklamacje i dochodzenie roszczeń w transporcie krajowym i międzynarodowym”, celem podniesienia konkurencyjności firm na rynku krajowym i międzynarodowym.

Szkolenie przeznaczone jest przede wszystkim dla firm, które korzystają z usług firm spedycyjnych w transporcie krajowym i międzynarodowym. Przedstawione zostaną PRAKTYCZNE zagadnienia związane z tym obszarem.

 

Data szkolenia: 12.05 (czwartek) w godzinach 9.00 – 14.30.

Miejsce szkolenia: Szkolenie stacjonarne w siedzibie Wrocławskiego Centrum Transferu Technologii Politechniki Wrocławskiej, ul. Smoluchowskiego 48, Wrocław (teren kampusu głównego PWr).

Zgłoszenie na szkolenie: Jeżeli jesteście Państwo zainteresowani wzięciem udziału w szkoleniu, to proszę e.mailem wysłać zgłoszenie (imię, nazwisko, email kontaktowy, nazwa firmy, NIP firmy) na adres email: marcin.haremza@pwr.edu.pl

Z danej firmy, w szkoleniu mogą wziąć udział maksymalnie 2 osoby, decyduje kolejność zgłoszeń.
Zakwalifikowani uczestnicy szkolenia otrzymają potwierdzenie uczestnictwa emailem.

Termin zgłaszania się mija w dniu 9.05 (poniedziałek) o godz. 12.00.

 

Zakres merytoryczny szkolenia:

 1. Omówienie poszczególnych formuł – jak je stosować prawidłowo: zalecenia i przeciwskazania – prawa i obowiązki sprzedającego i kupującego. Przejście ryzyka, kiedy sprzedaż jest dokonana i sprzedającemu należą się pieniądze.

Reguły dla wszystkich środków i gałęzi transportu:

 • EXW EX Works,
 • FCA Free Carrier,
 • CPT Carriage PaidTo,
 • CIP Carriage Insurance Paid To,
 • DAP Delivered At Place,
 • DPU Delivery at Place Unloaded,
 • DDP Delivered Duty Paid.
 1. TOP10 czyli najczęściej popełniane błędy przy stosowaniu Warunków Handlowych INCOTERMS®.
 • uzgodnienie warunków handlowych, ale bez podania wersji INCOTERMS®, a potem dopisywanie ich na dokumentach handlowych i transportowych,
 • dlaczego EXW należy stosować wyjątkowo rzadko,
 • nadużywanie DDP,
 • powszechnie błędne interpretowanie terminu dostawy przy warunkach z grupy „C”,
 • inne, możliwe błędy przy stosowaniu aktualnej wersji INCOTERMS®2020.
 1. Umowa spedycji i odpowiedzialność spedytora.
 • czym się różni umowa spedycji od umowy przewozu,
 • zakres odpowiedzialności spedytora,
 • najczęściej popełniane błędy w umowach spedycji,
 • skutki mylenia spedytora z przewoźnikiem,
 • problem fałszywych przewoźników i podwykonawców – procedury zaradcze.
 1. Ubezpieczenia (CARGO, OCP, OCS) – co należy wiedzieć.
 • OC Przewoźnika ubezpiecza przewoźnika a nie ładunek,
 • czy CARGO zapłaci gdy przewoźnik odpowiada za szkodę?
 • co należy obowiązkowo sprawdzić w ubezpieczeniu przewoźnika (a z reguły się tego nie robi)?
 1. Odpowiedzialność i dochodzenie roszczeń z tytułu umowy przewozu towarów – krajowe i międzynarodowe (Prawo przewozowe, Konwencja CRM).
 • podstawy prawne,
 • zakres odpowiedzialności przewoźnika,
 • przesłanki zwalniające przewoźnika od odpowiedzialności lub ograniczające wysokość wypłacanego odszkodowania,
 • niedyspozytywny charakter klauzul Konwencji CMR i Prawa przewozowego (nie podlegają woli stron) np. w  Konwencji CMR kary umowne za opóźnienie w dostawie nie maja mocy prawnej,
 • kto ma obowiązek załadować, rozładować towar, kto ma mocować towar na pojeździe, podstawy prawne, wysokie kary dla nadawców i załadowców (8 tys. zł za wykroczenie),
 • czy kierowca powinien pomagać przy czynnościach ładunkowych np. przesuwać palety do krawędzi naczepy
 • umowa to podstawa a list przewozowy jest dowodem tej umowy,
 • najczęściej popełniane błędy w umowach przewozu i w listach przewozowych,
 • zasady poprawnego wypełniania listu przewozowego w przewozach międzynarodowych,
 • najczęstsze przyczyny powstawania szkód w przewozach drogowych,
 • postępowanie w przypadku stwierdzenia uszkodzenia, ubytku, utraty lub opóźnienia w dostawie: co powinien zrobić przewoźnik, a co odbiorca,
 • przykłady praktyczne,
 • jak powinna wyglądać poprawnie złożona reklamacja,
 • jak powinna wyglądać prawidłowa odpowiedź przewoźnika.

Program godzinowy szkolenia:

 • 8.30 – 9.00 – rejestracja/kawa na powitanie
 • 9.00 – 10.30 – cześć I szkolenia.
 • 10.30 – 10.45 – przerwa kawowa
 • 10.45 – 12.15 – Cześć II szkolenia.
 • 12.15 – 12.45 – przerwa kawowa
 • 12.45 – 14.30 – cześć III szkolenia, dyskusja i podsumowanie.

Ekspert prowadzący szkolenie:

Mgr Andrzej Sikorski, Progress Project Sp. z o. o.. Trener i konsultant. Ukończył Ekonomikę Transportu na Uniwersytecie Gdańskim. Autor wielu publikacji na tematy związane z handlem zagranicznym i transportem międzynarodowym. Od 1984 roku praktycznie związany z logistyką międzynarodową zdobywając doświadczenie w spedycji międzynarodowej i transporcie. Karierę zawodową zaczynał w Zarządzie Portu Gdynia, potem pracował w C. Hartwig Warszawa i zagranicznych firmach logistycznych LEP International i GeoLogistics Corp. Od 1996 roku prowadzi także działalność konsultanta i wykładowcy. Doskonały znawca warunków dostaw INCOTERMS, specjalizuje się w dochodzeniu roszczeń i reklamacjach z tytułu umowy sprzedaży międzynarodowej oraz spedycji i transportu. Jest stałym wykładowcą dla Zrzeszenia Międzynarodowych Przewoźników Drogowych (ZMPD), moderator na forum Giełdy Trans.

 

Zapraszamy do uczestnictwa!