Go to main content
Home page
Home page contrast-switcher
Wsparcie finansowe dla udziału w imprezach brokerskich.
granty podrozne na BE 850x570 1

granty podrozne na BE 850x570 1

NCBR informuje o możliwości składania wniosków o wsparcie finansowe dla polskich uczestników, którzy chcą wziąć udział w spotkaniach stacjonarnych związanych z wydarzeniami brokerskimi w ramach drugiego filaru programu Horyzont Europa dla klastrów.

 

Osoby składające wnioski mają możliwość otrzymania zwrotu kosztów podróży i zakwaterowania w kwocie do 1000 euro.

Uprawnione do składania wniosków o pokrycie wydatków związanych z podróżą i zakwaterowaniem podczas udziału w wydarzeniach brokerskich są podmioty zarejestrowane w Polsce, takie jak uczelnie, jednostki badawcze, firmy, władze lokalne, organizacje pozarządowe itp., z wyjątkiem osób fizycznych. Złożony wniosek może obejmować do trzech uczestników, których koszty uczestnictwa w konkretnym wydarzeniu będą finansowane. Każda osoba uczestnicząca może skorzystać z tego rodzaju wsparcia maksymalnie dwukrotnie w trakcie trwania programu Horyzont Europa.

Przyjmujemy zgłoszenia w sposób ciągły, aż do wyczerpania dostępnych środków. Serdecznie zachęcamy do dokładnego zapoznania się z zasadami uczestnictwa i procesem składania wniosków!

Szczegółowe informacje znajdują się na stronie www.kpk.gov.pl/dofinansowanie-wyjazdow-na-wydarzenia-brokerski


! Serdecznie zapraszamy do składania wniosków o dofinansowanie uczestnictwa przedstawicieli polskich klastrów w spotkaniach brokerskich II filaru programu Horyzont Europa, które odbędą się w formie spotkań stacjonarnych. Przyznane środki mogą pokryć nawet do 1000 euro na koszty podróży i zakwaterowania dla wnioskodawców. To doskonała szansa na wsparcie finansowe udziału w tych ważnych wydarzeniach brokerskich.

Zachęcamy do uczestnictwa