Go to main content
Home page
Home page contrast-switcher
Równość płci w programie Horyzont Europa
plan rownosci pobierz

ERA for GenderEquality

W związku z wprowadzeniem na większości jednostek naukowych Planu Równości Płci (Gender Equality Plan – GEP), w tym na Politechnice Wrocławskiej, zapraszamy do wzięcia udziału w ankiecie poświęconej wdrażaniu GEP. Ankietę można wypełnić do 30 września.

Więcej informacji dotyczących GEP oraz ankietę można pobrać ze strony Krajowego Punktu Kontaktowego.