Go to main content
Home page
Home page contrast-switcher
(Polski) Klub Menedżerów Jakości

Sorry, this entry is only available in Polski.

(Polski) Skład Zarządu

(Polski) Do kompetencji Zarządu należy prowadzenie bieżących spraw Stowarzyszenia KMJ, reprezentowanie Klubu na zewnątrz oraz wypełnianie wszystkich obowiązków wymienionych w Statucie Klubu. Kadencja Zarządu trwa 3 lata.

Prezes KMJ – dr inż. Anna Dobrowolska
Zastępca Prezesa – mgr Mirosław Gołąbek
Skarbnik – mgr inż. Marcin Kwieduk

(Polski) Skład Komisji Rewizyjnej

(Polski) Komisja Rewizyjna jest odpowiedzialna za nadzór nad finansami Stowarzyszenia, realizuje funkcję kontrolną w stosunku do całokształtu działalności Klubu, bilansów okresowych oraz rocznych Klubu a także odpowiada za przedstawienie Zjazdowi Członków Klubu wniosków w kwestii udzielenia bądź nie udzielenia Zarządowi absolutorium.

dr inż. Barbara Sujak-Cyrul – Przewodnicząca,
mgr inż. Ryszard Kowaluk – Z-ca Przewodniczącego,
mgr inż. Tomasz Wiśniewski.

(Polski) Dane adresowe

(Polski) Klub Menedżerów Jakości
Politechnika Wrocławska, Wrocławskie Centrum Transferu Technologii
ul. Smoluchowskiego 48
50-372 Wrocław
tel. 71 320 3318
email: kmj@wctt.pl
Prezes KMJ: dr inż. Anna Dobrowolska
Email: Anna.Dobrowolska@pwr.edu.pl

(Polski) Dane rejestrowe

(Polski) Sąd Wojewódzki we Wrocławiu
Krajowy Rejestr Sądowy
Regon: 931102292 numer KRS: 0000132255

Konto: BNP PARIBAS Bank Polska S.A. Oddział w Oławie
Nr rachunku: 32203000451110000003356990

News
letter
Newsletter WCTT