Go to main content
Home page
Home page contrast-switcher
Nowe konkursy programu ramowego HORYZONT EUROPA w ramach klastra 6.
KLASTER 6

 

KLASTER 6

Klaster 6 ma na celu poprawę wiedzy i innowacji w celu wzmocnienia szeroko rozumianego bezpieczeństwa żywnościowego, a także przyspieszenie przejścia na zrównoważone zarządzanie zasobami naturalnymi, przy jednoczesnym poszanowaniu granic planety. Wyzwania stojące przed Klastrem 6 są złożone i wymagają podejścia systemowego, obejmują: zatrzymanie utraty różnorodności biologicznej, neutralność klimatyczną produkcji pierwotnej, zarządzanie zasobami w obiegu zamkniętym, poprawienie lub stworzenie nowych zrównoważonych systemów żywnościowych oraz zapobieganie powstawaniu i usuwanie zanieczyszczeń.

22 grudnia 2022 roku otwarte zostały nabory wniosków w nowych konkursach w ramach klastra 6 – Żywność, biogospodarka, zasoby naturalne, rolnictwo i środowisko.

 • Wnioski należy składać, w zależności od tematu, do 28 marca lub do 12 kwietnia 2023.

W 2022 roku uruchomionych zostało dokładnie 100 konkursów na kwotę 895 mln euro, łącznie w siedmiu kierunkach badawczo-innowacyjnych:


Konkursy w kierunku badawczym: Biodiversity and ecosystem services

 • Budżet: 182 mln euro.
 • Termin składania wniosków: 28 marca 2023.
 • Przykładowy konkurs: „Biodiversity loss and enhancing ecosystem services in urban and peri-urbanc areas”
 • Identyfikator: HORIZON-CL6-2023-BIODIV-01-11
 • Otwarcie naboru: 22.12.2022
 • Zamknięcie naboru: 28.03.2023 (wniosek jedno-etapowy)
 • Typ konkursu: RIA (Dofinansowanie do 100% kosztów kwalifikowanych dla wszystkich jednostek)
 • Budżet na projekt: 5 mln €
 • Link do konkursu: https://ec.europa.eu/…/horizon-cl6-2023-biodiv-01-11

Konkursy w kierunku badawczym: Fair, healthy and environment-friendly food systems from primary production to consumption

 • Budżet: 196,5 mln euro.
 • Termin składania wniosków: 12 kwietnia 2023.
 • Przykładowy konkurs: „New detection methods on products derived from new genomic techniques for traceability, transparency and innovation in the food system”
 • Identyfikator: HORIZON-CL6-2023-FARM2FORK-01-11
 • Otwarcie naboru: 22.12.2022
 • Zamknięcie naboru: 12.04.2023 (wniosek jedno-etapowy)
 • Typ konkursu: RIA (Dofinansowanie do 100% kosztów kwalifikowanych dla wszystkich jednostek)
 • Budżet na projekt: 5 mln €
 • Link do konkursu: https://tiny.pl/wl82b

Konkursy w kierunku badawczym: Circular economy and bioeconomy sectors

 • Budżet: 178,5 mln euro.
 • Termin składania wniosków: 28 marca 2023.
 • Przykładowy konkurs: „One hundred circular model households: making European households sustainable through inclusive circular practices”.
 • Identyfikator: HORIZON-CL6-2023-CircBio-01-2
 • Otwarcie naboru: 22.12.2022
 • Zamknięcie naboru: 28.03.2023 (wniosek jedno-etapowy)
 • Typ konkursu: IA
 • Budżet na projekt: 6 mln €
 • Link do konkursu: https://ec.europa.eu/…/horizon-cl6-2023-circbio-01-2…

Konkursy w kierunku badawczym: Clean environment and zero pollution

 • Budżet: 79,5 mln euro.
 • Termin składania wniosków: 28 marca 2023.
 • Przykładowy konkurs: „Environmental sustainability and circularity criteria for industrial bio-based systems”
 • Identyfikator: HORIZON-CL6-2023-ZEROPOLLUTION-01-4
 • Otwarcie naboru: 22.12.2022
 • Zamknięcie naboru: 28.03.2023 (wniosek jedno-etapowy)
 • Typ konkursu: RIA (Dofinansowanie do 100% kosztów kwalifikowanych dla wszystkich jednostek)
 • Budżet na projekt: 4 mln €
 • Link do konkursu: https://tiny.pl/wl8sw

Konkursy w kierunku badawczym: Land, ocean and water for climate action

 • Budżet: 90 mln euro.
 • Termin składania wniosków: 12 kwietnia 2023.
 • Przykładowy konkurs: „Pilot network of climate-positive organic farms”
 • Identyfikator: HORIZON-CL6-2023-CLIMATE-01-5
 • Otwarcie naboru: 22.12.2022
 • Zamknięcie naboru: 12.04.2023 (wniosek jedno-etapowy)
 • Typ konkursu: RIA (Dofinansowanie do 100% kosztów kwalifikowanych dla wszystkich jednostek)
 • Budżet na projekt: 5 mln €
 • Link do konkursu: https://tiny.pl/wl8s2

Konkursy w kierunku badaczym: Resilient, inclusive, healthy and green rural, coastal and urban communities

 • Budżet: 38,5 mln euro.
 • Termin składania wniosków: 12 kwietnia 2023.
 • Przykładowy konkurs: „Enhancing social inclusion in rural areas: focus on people in a vulnerable situation and social economy”
 • Identyfikator: HORIZON-CL6-2023-COMMUNITIES-01-1
 • Otwarcie naboru: 22.12.2022
 • Zamknięcie naboru: 14.04.2023 (wniosek jedno-etapowy)
 • Typ konkursu: RIA (Dofinansowanie do 100% kosztów kwalifikowanych dla wszystkich jednostek)
 • Budżet na projekt: 5 mln €
 • Link do konkursu: https://tiny.pl/wl86c

Konkursy w kierunku badawczym: Innovative governance, environmental observations and digital solutions in support of the Green Deal

 • Budżet: 130 mln euro.
 • Termin składania wniosków: 12 kwietnia 2023.
 • Przykładowy konkurs: „Revitalisation of European local (rural / peri-urban) communities with innovative bio-based business models and social innovation”
 • Identyfikator: HORIZON-CL6-2023-GOVERNANCE-01-5
 • Otwarcie naboru: 22.12.2022
 • Zamknięcie naboru: 23.03.2023 (wniosek jedno-etapowy)
 • Typ konkursu: RIA (Dofinansowanie do 100% kosztów kwalifikowanych dla wszystkich jednostek)
 • Budżet na projekt: 5 mln €
 • Link do konkursu: https://tiny.pl/wl86b


Zachęcamy do konsultacji wniosków z naszymi specjalistami z Horyzontalnego Punktu Kontaktowego

Międzynarodowe projekty badawcze
e-mail: hpk@pwr.edu.pl
tel.: +48 71 320 2189