Go to main content
Home page
Home page contrast-switcher
Komercjalizacja wyników badań naukowych w WCTT
miniatura

komercjalizacja

Technologia Politechniki Wrocławskiej w służbie optymalizacji procesów napawania laserowego.

Dzięki zawartej w maju 2022 r. umowie licencji wyłącznej, Firma AberrSens Sp. z o.o. będzie miała możliwość korzystania z technologii Politechniki Wrocławskiej wynikającej z wynalazku pt.: „Aberracyjny czujnik optyczny odległości w procesach technologicznych oraz sposób pomiaru odległości w procesach technologicznych” (numer patentu: PL229959).

Skomercjalizowany wynalazek dotyczy budowy urządzenia w postaci optycznego czujnika odległości oraz metody pomiaru odległości pomiędzy końcem dyszy głowicy laserowej a obrabianym w procesie materiałem. Rozwiązanie znajdzie zastosowanie w monitorowaniu i sterowaniu w trybie on-line procesami technologicznymi, które wykorzystują promieniowanie laserowe jako źródło światła.

Wynalazek został opracowany przez Zespół Naukowy Katedry Technologii Laserowych, Automatyzacji i Organizacji Produkcji Wydziału Mechanicznego Politechniki Wrocławskiej.

Proces komercjalizacji technologii przeprowadził Zespół Wrocławskiego Centrum Transferu Technologii Politechniki Wrocławskiej.