Go to main content
Home page
Home page contrast-switcher
Szkolenie online pn. „Komercjalizacja wyników badań naukowych”
HPK formatka szkolenia mianiatura

HPK formatka szkolenia online

Wrocławskie Centrum Transferu Technologii zaprasza na szkolenie pt. „Komercjalizacja wyników badań naukowych”, które odbędzie się 14 czerwca 2022, w godzinach 10.00-12.00.

Szkolenie skierowane jest do pracowników naukowych, doktorantów oraz personelu obsługującego projekty badawcze w szkołach wyższych i innych jednostkach naukowych.

Podczas szkolenia zostaną zaprezentowane podstawowe informacje dotyczące komercjalizacji wyników badań naukowych, w tym m.in.:

  • Cele, rodzaje i sposoby komercjalizacji,
  • Etapy komercjalizacji: scouting i wstępna selekcja rezultatów badawczych, analizy potencjału komercyjnego, oferty technologiczne, poszukiwanie nabywców wyników badań, wyceny własności intelektualnej, umowy komercjalizacyjne (sprzedaż, licencja), schematy finansowe,
  • Rola jednostek wspierających komercjalizację, tj. centrów transferu technologii i uczelnianych spółek celowych,
  • Na co zwrócić uwagę podczas planowania projektów badawczych? – zalecenia dla osób przygotowujących wnioski projektowe.

Więcej informacji na stronie: Szkolenie online – Komercjalizacja wyników badań naukowych