Go to main content
Home page
Home page contrast-switcher
Granty Marii Skłodowskiej – Curie: Zmiany w kalendarium naborów
mc

Rozpoczęcie pierwszych konkursów na granty w ramach działań Marii Skłodowskiej-Curie (MSCA) w programie Horyzont Europa zostało przesunięte. Nowy roboczy termin otwarcia konkursu na granty indywidualne MSCA – PF został wyznaczony na 22 czerwca tego roku.

W ciągu najbliższych dwóch lat w ramach działań, których patronem jest nasza noblistka około 1,8 mld euro przyznane zostanie na projekty związane z rozwojem kariery naukowej, mobilnością naukowców, kształceniem doktorantów oraz wymianą pracowników między jednostkami z całej Europy.

Na 22 czerwca również wyznaczony został nowy roboczy termin otwarcia konkursu na składanie wniosków do MSCA Doctoral Networks. Około połowa budżetu na rok 2021, czyli 403 mln EUR, zostanie przeznaczona właśnie na ten cel. Wnioski będzie można składać do 16 listopada.

 

Najświeższa wersja roboczego kalendarium dla działań MSCA przedstawia się następująco:

Konkurs Otwarcie naboru Zakończenie naboru
Postdoctoral fellowships 22/06/2021 12/10/2021
Doctoral Networks 22/06/2021 16/11/2021
Staff exchanges 07/10/2021 9/03/2022