Go to main content
Home page
Home page contrast-switcher
Dr Agnieszka Turyńska moderatorem międzynarodowej debaty nt. współpracy gospodarczej Unii Europejskiej z Ukrainą.
miniatura

Ukraina

 

Z inicjatywy Komisji Europejskiej, sieć Enterprise Europe Network w dniu 2 lutego 2023 roku zorganizowała spotkanie, które dotyczyło „Inwestowania i prowadzenia działalności gospodarczej na Ukrainie”. Spotkanie moderowała koordynatorka sieci Enterprise Europe Network Polska Zachodnia – dr Agnieszka Turyńska z Wrocławskiego Centrum Transferu Technologii Politechniki Wrocławskiej, przewodnicząca międzynarodowej grupy tematycznej ds. internacjonalizacji przedsiębiorstw.

W debacie wzięło udział 190 uczestników z ponad 20 krajów. Relacja z wydarzenia dostępna jest pod linkiem: https://eu-ua-solidarity-lanes.seu.b2match.io/page-1931.

Webinar skierowany był do ekspertów obszaru innowacji oraz menadżerów klastrów, których zadaniem jest pomoc europejskim przedsiębiorstwom w rozwijaniu działalności międzynarodowej, zarówno w Unii Europejskiej, jak i poza nią.

Celem spotkania było omówienie szerokiej oferty inwestycyjnej i biznesowej podmiotów ukraińskich, kierowanej do firm europejskich pomimo trwającej wojny.

Przedmiotem rozmów było także omówienie kompleksowych założeń współpracy pomiędzy UE a Ukrainą wynikających z pogłębienia strefy wolnego handlu oraz opracowania narzędzi ułatwiających współpracę biznesową.

W trakcie dyskusji eksperci poruszali również kwestie kredytowania oraz ubezpieczania operacji eksportowych w warunkach wysokiego ryzyka związanego z prowadzeniem biznesu na Ukrainie.

 

Zapraszamy do współpracy.

Międzynarodowa współpraca biznesowa
e-mail: een@pwr.edu.pl
tel.: +48 71 320 4187