Go to main content
Home page
Home page contrast-switcher
Anulowano zapytanie ofertowe: Baza danych raportów rynkowych w okresie 10.07.2023-31.10.2023 r.
800 1

zapytanie ofertowe baza 1

Anulowanie postępowania dotyczącego wyboru najkorzystniejszej oferty na dostęp do bazy danych raportów
rynkowych w okresie 10.07.2023-31.10.2023 r.


Postępowanie wyboru najkorzystniejszej oferty w trybie „Rozeznania rynku”, dotyczące wyłonienia dostawcy
dostępu do bazy danych raportów rynkowych zostaje z przyczyn formalnych anulowane.


Zapraszamy do śledzenia ogłoszeń Wrocławskiego Centrum Transferu Technologii Politechniki Wrocławskiej w Bazie Konkurencyjności Funduszy Europejskich, gdzie planowana jest publikacja zapytania ofertowego o zbliżonym zakresie przedmiotu zamówienia.

Wrocławskie Centrum Transferu Technologii Politechniki Wrocławskiej zaprasza do składania ofert dotyczących dostępu do bazy danych raportów rynkowych w okresie 10.07.2023-31.10.2023 r.

Postępowanie prowadzone w trybie rozeznania rynku dla zamówienia o wartości poniżej 30 tys. euro netto (poza ustawą Prawo Zamówień Publicznych).


Przedmiot zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest dostęp do bazy danych raportów rynkowych w okresie 10.07.2023-31.10.2023.

Baza powinna zawierać raporty rynkowe opisujące trendy technologiczne w poszczególnych branżach i segmentach rynku, prezentujące kierunki rozwoju technologicznego poszczególnych sektorów, wymiarujące wpływ innowacji na tempo rozwoju poszczególnych sektorów gospodarki. Pełny opis przedmiotu zamówienia dostępny jest w załączonym zapytaniu ofertowym.

Termin składania ofert: Termin składania ofert upływa w dniu 28.06.2023 r.

Plik do pobrania: 

Tryb składania ofert: 

Oferty będą przyjmowane w formie elektronicznej lub papierowej (biuro WCTT PWr czynne jest w godz. 9:00-14:00), przy czym za datę wpływu oferty traktuje się datę jej dostarczenia do WCTT PWr.

Wrocławskie Centrum Transferu Technologii,
Politechnika Wrocławska
Smoluchowskiego 48A, 50-372 Wrocław

lub na adres e-mail: jacek.pietrzak@pwr.edu.pl

Osoba do kontaktów z oferentami:

Jacek Pietrzak
Wrocławskie Centrum Transferu Technologii
ul. Smoluchowskiego 48, 50-372 Wrocław
tel. 71 320 43 42
jacek.pietrzak@pwr.edu.pl