Go to main content
Home page
Home page contrast-switcher
Akcja pilotażowa „Crowd Innovation for Companies”
shutterstock 164010179

Wrocławskie Centrum Transferu Technologii Politechniki Wrocławskiej zachęca do udziału w akcji pilotażowej „Crowd Innovation for Companies” realizowanej na platformie internetowej SYNERGY PLATFORM, która jest wynikiem międzynarodowego projektu zarządzanego przez zespół z Politechniki Wrocławskiej. Platforma dostarcza nowych narzędzi i metod z obszaru otwartych innowacji przez co jej użytkownicy: firmy i osoby prywatne zyskują nowe możliwości współpracy, które mogą zapewnić bardziej dynamiczny rozwój lub przewagę konkurencyjną.

 

Akcja pilotażowa „Crowd Innovation for Companies” jest adresowana do przedsiębiorstw zainteresowanych rozwojem lub wsparciem bieżących procesów i wyzwań z wykorzystaniem zewnętrznych zasobów – w tym przypadku wiedzy i kompetencji użytkowników platformy. Podstawową korzyścią jest możliwość znalezienia niestandardowego rozwiązania problemu przez osobę z zewnątrz organizacji oraz pozyskanie nowej dla organizacji wiedzy i nowych kompetencji.

Udział w akcji pilotażowej polega na działaniach skupionych w czterech krokach:

  1. Rejestracja przedsiębiorstwa na platformie (https://synergyplatform.pwr.edu.pl),
  2. Określenie wyzwania/problemu do rozwiązania (w tym nagrody, którą otrzyma od przedsiębiorstwa osoba lub zespół zgłaszający zadowalające rozwiązanie problemu),
  3. Zgłaszanie rozwiązań przez użytkowników platformy – indywidualnych lub zespoły badawcze,
  4. Wybór najlepszego rozwiązania i przyznanie autorowi (lub autorom) obiecanej nagrody.

Nagroda, którą oferuje przedsiębiorstwo, powinna być na tyle interesująca dla użytkowników platformy, aby zainteresować ich podjęciem prac nad zgłoszonym wyzwaniem. Nagroda może, lecz nie musi przybierać formy materialnej. Nagrodą może być również oferta stażu w przedsiębiorstwie, szkolenie, użyczenie zasobów przedsiębiorstwa, zaangażowanie w wewnętrzny projekt itp.

Akcja pilotażowa trwa do 31.08.2020 r., przy czym w czasie jej trwania należy uwzględnić również czas potrzebny na opracowywanie i zgłaszanie rozwiązań przez użytkowników platformy. Szczegółowe informacje znajdują się w załączonych plikach.

Zapraszamy do korzystania z innowacyjnych form rozwoju i zgłaszania wyzwań na platformie SYNERGY (http://synergy.pwr.edu.pl)!