Go to main content
Home page
Home page contrast-switcher
Nowe technologie: Żelatynowe matryce hydrożelowe, sposób ich wytwarzania oraz ich zastosowanie

zelatynowe matryce 01

Nowy, prosty oraz szybki test na wykrywanie enzymu odpowiedzialnego za rozkład laktozy (cukru mlekowego) – β-galaktozydazy.

Wynalazek: „Żelatynowe matryce hydrożelowe, sposób ich wytwarzania oraz ich zastosowanie.” przedstawia nowy, prosty oraz szybki test na wykrywanie enzymu odpowiedzialnego za rozkład laktozy (cukru mlekowego) – β-galaktozydazy. Dzięki zaproponowanemu rozwiązaniu istnieje możliwość wysoce selektywnej detekcji enzymu w płynnych hodowlach mikrobiologicznych, w których zazwyczaj występuje mieszanina białek o różnych właściwościach katalitycznych.

Opisany wynalazek jest konkurencyjny pod względem:

  • łatwości wykonania żelatynowej matrycy hydrożelowej
  • wysokiej selektywność
  • działania w szerokim zakresie pH
  • dużej czułość
  • krótkiego czas otrzymania wyniku
  • długiego czas przechowywania bez utraty właściwości matrycy

Sposób przeprowadzenia testu polega na aplikacji analizowanego roztworu na matrycę hydrożelową umieszczoną uprzednio w probówkach Eppendorf lub na płytkach szklanych/ dołkowych. Obecność enzymu β-galaktozydazy obserwuje się jako zmianę zabarwienia matrycy z bezbarwnej na żółtą. Wynalazek został przetestowany na skalę laboratoryjną w probówkach Eppendorf jak również na płytkach szklanych i mikrolitrowych płytkach dołkowych.

zelatynowe matryce hydrozelowe

 

 

 

 

Specyfika działania, łatwość regulacji i kontrolowania biokatalizowanej reakcji, łagodność warunków, bezpieczeństwo stosowania wynikające z naturalnego pochodzenia i działania w niskich stężeniach, uczyniły preparaty enzymatyczne ważnymi w wielu gałęziach gospodarki, począwszy od przemysłu  spożywczego, mleczarskiego, biopaliw aż po sektor farmaceutyczny i biotechnologiczny. Docelową grupą odbiorców będą natomiast producenci testów i odczynników do analiz w szczególności przeznaczonych do kontroli czystości preparatów enzymatycznych oraz analiz próbek mikrobiologicznych.

zelatynowe matryce hydrozelowe2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Więcej informacji:

Anna Szczypka
Wrocławskie Centrum Transferu Technologii
ul. Smoluchowskiego 48, 50-372 Wrocław
tel. 71 320 43 51| fax 71 320 39 48 |
anna.szczypka@pwr.edu.pl