Go to main content
Home page
Home page contrast-switcher
Zapytanie ofertowe: wykonanie usługi wydruku elementów prototypu
miniatura

 

czujnik

Zapytanie ofertowe z dnia 29.08.2022 r.

Wrocławskie Centrum Transferu Technologii Politechniki Wrocławskiej zaprasza do składania ofert na wykonanie usługi wydruku elementów prototypu na potrzeby realizacji prac badawczo-rozwojowych.

Wynik postępowania

W wyniku przeprowadzonego postępowania dotyczącego wyłonienia najkorzystniejszej oferty w ramach zapytania ofertowego z dnia 29.08.2022 r., zamówienie zostaje udzielone firmie Marek Miśniakiewicz – 3D up!, ul. Przejazdowa 11, 51-167 Wrocław, NIP 754-285-04-60.

 

Postępowanie dla zamówienia o wartości poniżej 30 tys. euro netto (poza ustawą Prawo Zamówień Publicznych).

Przedmiot zamówienia: Realizacja_prac_badawczo-rozwojowych_czujnik
Przedmiotem zamówienia jest usługa wydruku i dostarczenia elementów obudowy prototypu czujnika, na podstawie projektu przekazanego przez Zamawiającego.

Termin składania ofert: Uwaga! Termin składania ofert upływa w dniu 06.09.2022 r.
Plik do pobrania: Załącznik numer 1: Wniosek o udostępnienie danych; Załącznik numer 2: Formularz oferty
Tryb składania ofert: Oferty będą przyjmowane w formie elektronicznej lub papierowej (biuro WCTT PWr czynne jest w godz. 9:00-14:00), przy czym za datę wpływu oferty traktuje się datę jej dostarczenia do WCTT PWr.

Oferty prosimy składać na adres:
Wrocławskie Centrum Transferu Technologii,
Politechnika Wrocławska
ul. Smoluchowskiego 48, 50-372 Wrocław
lub na adres e-mail: jacek.pietrzak@pwr.edu.pl

Osoba do kontaktów z oferentami:
Jacek Pietrzak
Wrocławskie Centrum Transferu Technologii
ul. Smoluchowskiego 48, 50-372 Wrocław
tel. 71 320 43 42 | fax 71 320 39 48 |
jacek.pietrzak@pwr.edu.pl