Go to main content
Home page
Home page contrast-switcher
Zapytanie ofertowe: Realizacja prac badawczo-rozwojowych

zapytanie 20191126 01

Ze względu na spełnienie wszystkich warunków udziału w postępowaniu, zamówienie zostaje udzielone Krzysztofowi Schabowiczowi. Kwota zamówienia 20000 złotych brutto.

Wrocławskie Centrum Transferu Technologii Politechniki Wrocławskiej zaprasza do składania ofert na zapytanie ofertowe dotyczące realizacji prac badawczo-rozwojowych zmierzających do opracowania prototypu urządzenia wg. technologii Politechniki Wrocławskiej pn. „Sposób oznaczania uwodnienia gipsu w płytach gipsowo – kartonowych”.

 

Postępowanie prowadzone zgodnie z zasadą konkurencyjności dla zamówienia o wartości poniżej 30 tys. euro netto (poza ustawą Prawo Zamówień Publicznych)

 

Przedmiot zamówienia:

Działając w zakresie projektu „Inkubator Innowacyjności 2.0” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach programu Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego „Inkubator Innowacyjności 2.0″, Zamawiający dąży do podniesienia gotowości wdrożeniowej zidentyfikowanego rezultatu badawczego o potencjale komercyjnym, w celu zwiększenia jego szans na  komercjalizację.

Celem zamówienia jest sporządzenie prototypu urządzenia do pomiaru uwodnienia gipsu wg. technologii Politechniki Wrocławskiej pn.„ Sposób oznaczania uwodnienia gipsu w płytach gipsowo – kartonowych”.

 

Termin składania ofert: Ofertę proszę przesłać na adres mailowy tomasz.marciniszyn@pwr.edu.pl do dnia 04.12.2019r. do godziny 7.00.

Plik do pobrania: zapytanie ofertowe >>

Miejsce składania ofert: 

Wrocławskie Centrum Transferu Technologii, Politechnika Wrocławska,
ul. Smoluchowskiego 48, 50-372 Wrocław

lub na adres e-mail:  tomasz.marciniszyn@pwr.edu.pl

Oferty będą przyjmowane w formie elektronicznej lub papierowej, przy czym za datę wpływu oferty traktuje się datę jej dostarczenia do WCTT PWr. W przypadku, gdy mimo właściwego upublicznienia i rozesłania zapytania ofertowego wpłynie tylko jedna niepodlegająca odrzuceniu oferta – uznaje się zasadę konkurencyjności za spełnioną.

 

Osoba do kontaktów z oferentami:

Tomasz Marciniszyn
Wrocławskie Centrum Transferu Technologii
ul. Smoluchowskiego 48, 50-372 Wrocław
tel. 71 320 41 95| fax 71 320 39 48 |
tomasz.marciniszyn@pwr.edu.pl