Go to main content
Home page
Home page contrast-switcher
Wytyczne dotyczące składania wniosku do programu Horyzont Europa.
wnioski bez bledow 850x570 1

wnioski bez bledow 850x570 1

 

Komisja Europejska przygotowała wytyczne dla uczestników programu Horyzont Europa, które mają pomóc w przygotowaniu kompletnych i merytorycznie poprawnych wniosków. Wytyczne te zawierają szczegółowe informacje na temat wymagań dotyczących składania wniosków, a także wskazówki dotyczące treści, struktury i formatowania wniosków.

Wytyczne te mają na celu ułatwienie uczestnikom programu Horyzont Europa procesu składania wniosków, a także zwiększenie szans na uzyskanie finansowania projektów. Dzięki wytycznym uczestnicy programu mogą lepiej zrozumieć, jakie elementy powinien zawierać wniosek, jakie dokumenty należy dołączyć i jakie kryteria będą brane pod uwagę przy ocenie wniosków.

Wytyczne Komisji Europejskiej są dostępne dla wszystkich uczestników programu Horyzont Europa i mogą być bardzo pomocne w przygotowaniu kompletnych i poprawnych merytorycznie wniosków.

  • Oto kilka zaleceń i uwag, które mogą Ci pomóc, które zostały przygotowane przez Krajowy Punkt Kontaktowy we współpracy z NCBR:

Więcej na stronie: https://www.kpk.gov.pl/skladanie-wniosku-do-programu-horyzont-europa-zalecenia-i-uwagi-z-komisji-europejskiej


Aby złożyć wniosek do tego programu, należy przestrzegać pewnych wytycznych i zaleceń. Wytyczne dotyczące składania wniosków do programu Horyzont Europa mogą pomóc w kilku ważnych kwestiach:

  1. Zapewnienie zgodności z wymaganiami programu – Wytyczne zawierają szczegółowe informacje na temat wymagań, jakie muszą spełniać projekty, które mają być finansowane przez program Horyzont Europa. Dzięki temu wnioskodawcy mogą się przygotować i dostosować swoje projekty do wymogów programu, co zwiększa szanse na uzyskanie finansowania.
  2. Usprawnienie procesu składania wniosku – Wskazówki dotyczące składania wniosków pomagają wnioskodawcom lepiej zrozumieć proces składania wniosków, a także zapewnić, że wniosek jest składany w odpowiednim formacie i zgodnie z wymaganiami. W ten sposób można uniknąć błędów i opóźnień, co przyspiesza proces składania wniosków.
  3. Zwiększenie szans na uzyskanie finansowania – Wytyczne dotyczące składania wniosków mogą pomóc wnioskodawcom w ulepszaniu swoich projektów i zwiększeniu ich atrakcyjności dla specjalistów z różnych dziedzin, którzy będą oceniać projekty. Dzięki temu można zwiększyć szanse na uzyskanie finansowania i zrealizowanie projektu.
  4. Zapewnienie zgodności z zasadami etycznymi – Wskazówki dotyczące zasad etycznych, którymi muszą kierować się projekty finansowane przez program Horyzont Europa, pomagają zapewnić, że projekty są zgodne z wartościami Unii Europejskiej. Dzięki temu projekty finansowane przez program Horyzont Europa są wykonywane w sposób zgodny z zasadami etycznymi, moralnymi i prawami człowieka.

Zachęcamy do lektury!

W przypadku pytań, prosimy o kontakt:

Międzynarodowe projekty badawcze
e-mail: hpk@pwr.edu.pl
tel.: +48 71 320 2189