Go to main content
Home page
Home page contrast-switcher
Umowa badawcza w ramach Inkubatora Innowacyjności 4.0
miniatura 2

Współpraca Politechniki Wrocławskiej z Firmą Gisonline Sp. z o.o. w obszarze ulepszenia metod inwentaryzacji i monitoringu sieci trakcyjnej.

We wrześniu 2022 r. Politechnika Wrocławska zawarła umowę badawczą z Firmą Gisonline Sp. z o.o. Jej przedmiotem jest wykonanie prac badawczo-rozwojowych w ramach projektu Firmy pt. „Rozwój firmy GISonLine przez opracowanie i wdrożenie innowacyjnej usługi inwentaryzacji i monitoringu sieci trakcyjnej.”

Celem prac jest opracowanie metod zmierzających do podniesienia wydajności i dokładności metody inwentaryzacji i monitoringu sieci trakcyjnej realizowanych z wykorzystaniem metod sztucznej inteligencji – przetwarzania, analizy i rozpoznawania obrazu, w tym analizy danych pozyskanych z bezzałogowych statków powietrznych i/lub kamer mobilnych.

Zakontraktowane prace badawczo-rozwojowe wykona Zespół Naukowy z Katedry Technologii Laserowych, Automatyzacji i Organizacji Produkcji Wydziału Mechanicznego Politechniki Wrocławskiej.

Proces opracowania i zawierania umowy badawczej został skoordynowany przez zespół Wrocławskiego Centrum Transferu Technologii Politechniki Wrocławskiej.