Go to main content
Home page
Home page contrast-switcher
Technologia Politechniki Wrocławskiej w służbie automatyzacji procesów przemysłowych
farba

Dzięki zawartym pod koniec lutego 2021 r. umowom komercjalizacyjnym, Firma P.P.H.U. Rego sp. z o.o. będzie miała możliwość korzystania z technologii opracowanej na Politechnice Wrocławskiej w postaci poufnego know-how pt. „Zrobotyzowany, mobilny system do malowania”. Rozwiązanie umożliwi Firmie robotyzację i automatyzację części procesów produkcyjnych, związanych z malowaniem i lakierowaniem.

 

Technologia „Zrobotyzowany, mobilny system do malowania” polega na doposażeniu zintegrowanego zestawu robotów w efektor w postaci pistoletu malarskiego, systemu podawania farby/rozpuszczalnika, zasobników z farbą, rozpuszczalnikiem oraz kompresora. Roboty są zasilane akumulatorowo, dodatkowo pozostałe elementy układu również mogą być zasilane z tych źródeł, co zdecydowanie wpływa na mobilność rozwiązania.

Know-how zostało opracowane przez Zespół Naukowy Katedry Technologii Laserowych, Automatyzacji i Organizacji Produkcji Wydziału Mechanicznego Politechniki Wrocławskiej.

Proces komercjalizacji przeprowadzony został przez zespół Wrocławskiego Centrum Transferu Technologii Politechniki Wrocławskiej.