Go to main content
Home page
Home page contrast-switcher
Zasady reklamacji obowiązujące w Polsce i UE

Zapraszamy na bezpłatne szkolenie pt. „Zasady rozpatrywania reklamacji w oparciu o przepisy o rękojmi i gwarancji obowiązujących w Polsce i UE”, które odbędzie się 26 lutego 2020 w naszym Centrum.

Zakres szkolenia:

  • zasady rozpatrywania reklamacji w oparciu o przepisy o rękojmi i gwarancji obowiązujących w Polsce i UE,
  • przykłady praktyczne związane z omawianym tematem,
  • uwzględnienie zmian prawnych (nowelizacja kodeksu cywilnego oraz ustawy o prawach konsumentów) które wejdą w życie 1 czerwca 2020,
  • najnowsze zmiany, procedury, przykłady praktyczne.

Adresatami szkolenia są pracownicy działów: sprzedaży, reklamacji, obsługi klienta. Wszystkie osoby odpowiedzialne w firmie za przyjmowanie i rozpatrywanie reklamacji od klientów.

Prowadzący szkolenie: Monika Jagielska – profesor na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. Od ponad 25 lat zajmuje się prawem reklamacyjnym polskim i europejskim. Autorka kilkudziesięciu publikacji z tego zakresu. Od wielu lat trenerka prowadząca szkolenia z reklamacji i umów w obrocie handlowym. Brała udział w pracach zespołów problemowych Komisji Kodyfikacyjnej Prawa Cywilnego w zakresie prawa zobowiązań i prawa konsumenckiego. Arbiter w sądach arbitrażowych gospodarczych i konsumenckich. Ekspert i recenzent w projektach Komisji Europejskiej (m.in. FP7 i Horyzont 2020) i Narodowego Centrum Nauki.

Plan szkolenia:

8:30 – 9.00 – rejestracja uczestników
9:00 – 10:30  – I część szkolenia
10:30 – 10:45 – przerwa kawowa
10:45 – 12:15 – II część szkolenia
12:15 – 12:45 – przerwa kawowa
12:45 – 14:30 – III część szkolenia, w tym dyskusja

Termin: środa 26 lutego 2020 r. w godz. 9:00 – ok. 14:30

Organizator: Politechnika Wrocławska, Wrocławskie Centrum Transferu Technologii, w ramach projektu Enterprise Europe Network

Miejsce: Politechnika Wrocławska, Wrocławskie Centrum Transferu Technologii
ul. Smoluchowskiego 48 we Wrocławiu, budynek B-11

Zgłoszenie na szkolenie: (rejestracja zakończona)

[wyczerpano limit miejsc na szkolenie]

 

Informacje dodatkowe:

  • liczba miejsc na szkolenie jest ograniczona,
  • z danej firmy w szkoleniu mogą wziąć udział maksymalnie 2 osoby,
  • o przyjęciu na szkolenie decyduje kolejność zgłoszeń,
  • przyjęcie na szkolenie zostanie potwierdzone przez organizatorów wysłaniem emaila potwierdzającego,
  • szkolenie jest adresowane TYLKO do firm z Dolnego Śląska lub posiadających oddział na Dolnym Śląsku,
  • jeżeli ktoś z Państwa znajomych mógłby być zainteresowany tym szkoleniem, to proszę o przekazanie mu tej informacji.

 

Serdecznie zapraszamy!

 

Udział w szkoleniu jest bezpłatny. Organizatorzy zapewniają materiały szkoleniowe oraz poczęstunek.

Więcej informacji:

Marcin Haremza

tel. 71 320 41 94, marcin.haremza@pwr.edu.pl