Go to main content
Home page
Home page contrast-switcher
Relacja ze szkolenia HE
1681721250783

1681721250783

Horyzontalny Punkt Kontaktowy zorganizował szkolenie w zakresie autoprezentacji i wystąpień publicznych tj. „Panel z ekspertami oceniającymi wnioski, czyli sztuka autoprezentacji”. Podczas tego intensywnego szkolenia nasi uczestnicy otrzymali praktyczne wskazówki i narzędzia, które pozwoliły im zdobyć pewność siebie, udoskonalić techniki mówienia publicznego oraz efektywnie zarządzać emocjami. Te umiejętności okażą się niezwykle istotne podczas panelu, na którym prezentacja ustna koncepcji projektu badawczego kandydata zostanie poddana ocenie. Bezpośrednio po prezentacji nastąpi również sesja pytań, w trakcie której paneliści będą zadawać pytania związane z projektem.

 

Mamy przyjemność zaprosić do obejrzenia wyjątkowego film ze szkolenia zorganizowanego przez Horyzontalny Punkt Kontaktowy na temat autoprezentacji i wystąpień publicznych. Szkolenie było skierowane do osób biorących udział w konkursach i grantach finansowanych z programu Horyzont Europa. Udział w projekcie z obszaru HE wiąże się z przygotowaniem prezentacji i zaprezentowaniu jej przed ekspertami oceniającymi. To niezwykle cenne wydarzenie miało na celu zgłębić tajniki skutecznej komunikacji i zdobycia umiejętności niezbędnych do pewnego i przekonującego wystąpienia przed publicznością.

Zapraszamy do obejrzenia relacji ze spotkania.

Horyzontalne Punkty Kontaktowe pełnią ważną rolę w dostarczaniu informacji na temat programu Horyzont Europa, w tym dotyczących konkursów, procedur aplikacyjnych, zasad finansowania i innych aspektów związanych z uczestnictwem w programie. Służą również jako punkty kontaktowe dla zainteresowanych podmiotów, udzielając im poradnictwa i wsparcia w zakresie przygotowania wniosków projektowych oraz zarządzania projektami finansowanymi w ramach Horyzontu Europa.

HPK wspierają różnorodne dziedziny badawcze i technologiczne objęte programem Horyzont Europa. Ich działalność koncentruje się na informowaniu, doradztwie i budowaniu sieci współpracy między instytucjami badawczymi, przemysłem, sektorem publicznym i innymi zainteresowanymi podmiotami.

 

Zapraszamy na bezpłatne szkolenia i konsultacje!

Międzynarodowe projekty badawcze
e-mail: hpk@pwr.edu.pl
tel.: +48 71 320 2189