Go to main content
Home page
Home page contrast-switcher
Program Horyzont Europa (2021-2027)

horyzont 01

Wrocławskie Centrum Transferu Technologii Politechniki Wrocławskiej zaprasza do skorzystania z nowego programu Horyzont Europa, który zastąpi obecny program ramowy na rzecz badań i innowacji Horyzont 2020.

 

Program zakłada konkursowe finansowanie projektów w ramach 3 poniższych filarów:

 

1) DOSKONAŁOŚĆ W NAUCE

Skupia się na konkursach zakładających wzmacnianie i rozszerzanie doskonałości unijnej bazy naukowej poprzez: finansowanie najwyższej jakości pionierskich badań, wyposażenie naukowców w nową wiedzę i umiejętności dzięki grantom mobilnościowym oraz integrację infrastruktur badawczych światowej klasy.

 

2) GLOBALNE WYZWANIA I EUROPEJSKA KONKURENCYJNOŚĆ PRZEMYSŁOWA

Przewiduje rozwój kluczowych technologii i rozwiązań stanowiących podstawę polityki UE oraz celów zrównoważonego rozwoju. Zaplanowano tutaj konkursy w obszarach takich jak: technologie cyfrowe, przemysł i przestrzeń kosmiczna; bezpieczeństwo cywilne na rzecz społeczeństwa; zdrowie; żywność, biogospodarka, zasoby naturalne, rolnictwo i środowisko; kultura, kreatywność i społeczeństwa integracyjne; klimat, energetyka i mobilność.

 

3) INNOWACYJNA EUROPA

Myślą przewodnią konkursów ogłaszanych w ramach tego filaru jest stymulowanie przełomowych odkryć tworzących rynki i ekosystemów, które sprzyjają innowacyjności. Cel ten będzie osiągany m.in. przez działalność Europejskiej Rady ds. Innowacji oraz Europejskiego Instytutu Innowacji i Technologii.

 

Ponadto, program Horyzont Europa to także fundusze na zapewnianie szerszego uczestnictwa w unijnych inicjatywach badawczych i równomierne rozpowszechnianie doskonałości naukowej na obszarze całego kontynentu. Przewidziano też środki na działania w zakresie zreformowania i usprawnienia europejskiego systemu badań naukowych i innowacji.

Planowana wartość budżetu to 100 mld euro.

Więcej informacji