Go to main content
Home page
Home page contrast-switcher
Nowe konkursy w ramach Europejskiej Rady ds. Badań Naukowych
erc logo 850 1 01

erc logo 850 1 01Wrocławskie Centrum Transferu Technologii informuje o możliwości aplikowania do nowych konkursów w ramach Europejskiej Rady ds. Badań Naukowych. Nabór w 2023 roku.

  1. Konkursy ERC w roku 2023

Zapraszamy do zapoznania się z wstępnym harmonogramem konkursów European Research Council w roku 2023: https://erc.europa.eu/news/calls-2023-tentative-dates

  1. Modyfikacja narzędzia Partner Search – łatwiejsze poszukiwanie partnerów do projektów

Komisja Europejska, aby ułatwić poszukiwanie partnerów do konsorcjum, zmodyfikowała narzędzie Partner Search na portalu Funding & tender opportunities, na którym ogłaszane są m.in. konkursy programu Horyzont Europa. W dniu 27 stycznia br. wprowadzono zmiany mające na celu ułatwienie dodawania ofert współpracy. Wcześniej, tylko osoba posiadająca funkcję LEAR (Legal Entity Appointed Representative) oraz administratorzy kont mogli w imieniu reprezentowanej instytucji umieszczać propozycje współpracy. Obecnie osoby indywidualne (zarejestrowane na portalu F&T) mają dostęp do edycji i publikacji ogłoszeń. https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/how-to-participate/partner-search