Go to main content
Home page
Home page contrast-switcher
Naborów wniosków do projektu BON NA INNOWACJE
shutterstock 105509558 scaled

 

shutterstock 105509558Agencja Rozwoju Aglomeracji Wrocławskiej oraz Wrocławska Agencja Rozwoju Regionalnego, poinformowały o rozpoczęciu naborów wniosków do projektu BON NA INNOWACJE

Głównym celem projektu jest zwiększenie aktywności innowacyjnej mikro, małych i średnich przedsiębiorstw oraz stymulacji współpracy z uczelniami wyższymi i innymi jednostkami naukowymi poprzez udzielnie wsparcia w formie grantu/ bonu (dla projektów o małej skali) na innowacje.

Grantobiorcami mogą zostać przedsiębiorstwa z sektora MŚP posiadający siedzibę/oddział/filię/zakład (podmioty zarejestrowane  w rejestrze przedsiębiorców KRS) lub stałe/dodatkowe miejsce wykonywania działalności gospodarczej z całego województwa (osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą zarejestrowane w CEIDG) na terenie województwa dolnośląskiego.

  1. Wsparcie będzie wypłacone w postaci grantu/bonu w wysokości do 200 tys. zł, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.
  2. Maksymalny poziom wsparcia: do 85% wydatków kwalifikowalnych.
  3. Jest to traktowane jako pomoc de minimis.
  • Wszystkie informacje i dokumenty znajdują się tutaj:

https://araw.pl/bon-na-innowacje-konkurs

https://www.warr.pl/bony-na-innowacje-1-2-1/

  • W ramach usług dla przedsiębiorstw, wyłoniono grantodawców dolnośląskich bonów na innowacje. Wyłonione instytucje wkrótce ogłoszą nabory dla MŚP na skorzystanie z bonów. Szczegóły poniżej:

http://www.dip.dolnyslask.pl/wiadomosci/1669-rozstrzygniecie-konkursu-nr-rpds-01-02-01-ip-01-02-421-21.html

 

Przedsiębiorco! Jeżeli masz wątpliwości lub pytania, zapraszamy do skorzystanie z bezpłatnej pomocy w ramach projektu Enterprise Europe Network realizowanego przez WCTT.

Oferujemy:

  1. Poszukiwaniu partnera naukowego/eksperta B+R, mogącego dla Państwa zrealizować zadania w ramach bonu.
  2. Wsparcie w przygotowaniu wniosku.

Prosimy zapoznać się z dokumentację i zastanowić, czy Państwa firma spełnia wymagania i byłaby chętna do aplikowania o bon.

 

Zapraszamy do kontaktu

Marcin Haremza
tel. 71 320 4194
email: marcin.haremza@pwr.edu.pl