Go to main content
Home page
Home page contrast-switcher
Lump sum – aby uprościć rozliczenia w grantach Horyzont Europa.
money 850x570 1

money 850x570 1

 

Finansowanie oparte na ryczałcie (lump sum) w ramach inicjatyw programu Horyzont Europa.

Podstawowym sposobem realizacji projektów w ramach programu Horyzont Europa pozostaje nadal finansowanie oparte na rzeczywistych kosztach. Niemniej jednak, coraz większa liczba beneficjentów ma obecnie do czynienia z projek­tami, które są rozliczane w formie ryczałtu (lump sum). 

Wprowadzenie finansowania ryczałtowego do programów ramowych miało miejsce od 2018 roku. W początkowych latach Komisja Europejska (KE) przeprowadzała testy tego systemu, a jedynie nieliczne projekty pilotażowe były finansowane w oparciu o ryczałt. Jednakże w programie Horyzont Europa, a zwłaszcza w konkursach z 2023 roku, znacznie wzrosła liczba projektów korzystających z tej formy finansowania.

Z uwagi na powyższe, zachęcamy wszystkich aplikujących w grantach HE do zapoznania się ze szczegółowymi wytycznymi znajdującym się na stronie: www.kpk.gov.pl/finansowanie-ryczaltowe-lump-sum-w-projektach-horyzontu-europa