Go to main content
Home page
Home page contrast-switcher
Konsultacje społeczne projektu Dolnośląskiej Strategii Innowacji 2030
workplace 1245776

dinnowacji 01

Wrocławskie Centrum Transferu Technologii Politechniki Wrocławskiej zachęca do udziału w konsultacjach społecznych projektu Dolnośląskiej Strategii Innowacji 2030 prowadzonych przez Zarząd Województwa Dolnośląskiego.

 

Dolnośląska Strategia Innowacji 2030 (DSI 2030) stanowić będzie podstawowy dokument realizujący cele i kierunki polityki innowacyjnej na Dolnym Śląsku, uszczegóławiający zapisy Strategii Rozwoju Województwa Dolnośląskiego 2030 w tym zakresie.

Dokument, został opracowany z uwagi na: kończący się okres obowiązywania obecnej Regionalnej Strategii Innowacji  dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2011-2020, zbliżającą się nową perspektywę programową i finansową Unii Europejskiej oraz zmianę sytuacji społeczno-gospodarczej regionu dolnośląskiego.

Wyrażamy nadzieję, że Państwa zaangażowanie na etapie powstawania Strategii przyczyni się do  jej skutecznego wdrażania w następnych latach, a dokument  właściwie będzie definiował potencjały i silne strony województwa w obszarze innowacji i nowoczesnej gospodarki, ale również te obszary, które wymagają ciągłej poprawy i inwestycji.

 

Konsultacje społeczne projektu Dolnośląskiej Strategii Innowacji 2030 trwają w okresie od 25 czerwca do 30 lipca 2020 r.

 

Pod poniższym linkiem znajdziecie Państwo projekt dokumentu oraz formularz składania uwag w ramach konsultacji społecznych: http://www.umwd.dolnyslask.pl/gospodarka/dolnoslaska-strategia-innowacji-2030/aktualnosci/artykul/ogloszenie-o-rozpoczeciu-konsultacji-spolecznych-projektu-dolnoslaskiej-strategii-innowacji/