Go to main content
Home page
Home page contrast-switcher
ERC – ruszył nabór w konkursie Starting Grant. Wnioski można składać do 8 kwietnia 2021
laptop 1478822 1920 e1611562513204

ERC logo

Zgodnie z zapowiedziami z niewielkim tylko opóźnieniem rozpoczął się nabór wniosków w konkursie ERC Starting Grant. Granty ERC to najbardziej prestiżowe granty dla naukowców, które często porównuje się do Nagrody Nobla. Tylko najbardziej przełomowe i odważne pomysły otrzymują finansowanie z ERC, której cały budżet na ten rok to 1,9 mld euro. Kwota pozwoli na sfinansowanie ok. 1000 przełomowych i nowatorskich projektów.

 

 

Kalendarz najbliższych naborów wniosków przedstawia się następująco:

  • ERC Starting Grant: 25 lutego – 8 kwietnia 2021
  • ERC Consolidator Grant: 11 marca – 20 kwietnia 2021
  • ERC Advanced Grant: 20 maja – 31 sierpnia 2021

 

Nowości ERC w Programie Horyzont Europa:

– Etap Rozmowy również będzie obowiązywał dla wnioskodawców ubiegających się o Advanced Grant. Naukowcy, których wnioski przejdą do drugiego etapu oceny w ramach grantów Advanced, zostaną zaproszeni do przedstawienia swojego projektu panelowi ekspertów.

– Do Struktury Panelu ERC dodano dwa nowe panele oceny: SH7 – Human Mobility Environment and Space oraz PE11 – Materials Engineering. Wprowadzenie tych dwóch nowych paneli jest częścią szerszego przeglądu struktury paneli dokonanego przez Radę Naukową ERC, polegającego na przedefiniowaniu ram wszystkich paneli, wzbogaceniu ich deskryptorów i uwzględnieniu równowagi między panelami pod względem liczby wniosków ocenionych w konkursach. Struktura panelu dla konkursów ERC 2021 i 2022.

– Naukowcy korzystający z finansowania ERC będą musieli przedłożyć plan zarządzania danymi w ciągu pierwszych sześciu miesięcy realizacji projektu.

– Wnioskodawcy mający siedzibę w krajach stowarzyszonych z poprzednim programem ramowym Horyzont 2020 oraz w krajach negocjujących umowy stowarzyszeniowe z Unią Europejską (w tym w Wielkiej Brytanii) mogą ubiegać się o granty w konkursach określonych w Programie Pracy 2021.

Naukowców zainteresowanych aplikowaniem o Grant ERC zachęcamy do zapoznania się filmami instruktażowymi na temat tego jak należy przygotować i napisać grant oraz jak się przygotować do rozmowy z panelistami, która odbywa się w drugim etapie jego ewaluacji. Komplet filmików znajduje się pod linkiem.

A tutaj znajdą Państwo pełną dokumentację bieżącego naboru na Starting Grant.