Go to main content
Home page
Home page contrast-switcher
Zapytanie ofertowe: przygotowanie i przeprowadzenie szkolenia
miniatura

 

szkolenie

Zapytanie ofertowe z dnia 08.03.2023 r.

Wrocławskie Centrum Transferu Technologii Politechniki Wrocławskiej zaprasza do składania ofert dotyczących przygotowania i przeprowadzenia szkolenia pt. „Tworzenie biznesplanów finansowych na potrzeby wyceny własności intelektualnej w procesie komercjalizacji wyników badań naukowych”.

Postępowanie dla zamówienia o wartości poniżej 30 tys. euro netto (poza ustawą Prawo Zamówień Publicznych).

Przedmiot zamówienia:
Przygotowanie i przeprowadzenie szkolenia pt. „Tworzenie biznesplanów finansowych na potrzeby wyceny własności intelektualnej w procesie komercjalizacji wyników badań naukowych”

Termin składania ofert: Termin na złożenie oferty upływa w dniu 15.03.2023 r.
Plik do pobrania: Szkolenie biznesplany finansowe
Tryb składania ofert: Oferty będą przyjmowane w formie elektronicznej lub papierowej (biuro WCTT PWr czynne jest w godz. 7:00-15:00), przy czym za datę wpływu oferty traktuje się datę jej dostarczenia do WCTT PWr.

Oferty prosimy składać na adres:
Wrocławskie Centrum Transferu Technologii,
Politechnika Wrocławska
ul. Smoluchowskiego 48, 50-372 Wrocław
lub na adres e-mail: jacek.pietrzak@pwr.edu.pl

Osoba do kontaktów z oferentami:
Jacek Pietrzak
Wrocławskie Centrum Transferu Technologii
ul. Smoluchowskiego 48, 50-372 Wrocław
tel. 71 320 43 42 | fax 71 320 39 48 |
jacek.pietrzak@pwr.edu.pl