Go to main content
Home page
Home page contrast-switcher
W wieku 92 lat zmarł prof. Jan Koch, założyciel i dyrektor WCTT w latach 1995-2016

Z głębokim żalem i szacunkiem żegnamy Profesora Jana Kocha, wybitnego naukowca i założyciela naszego centrum. Jego wizja, pasja i nieustające zaangażowanie w rozwój nauki i innowacyjności były inspiracją dla nas wszystkich. Profesor Koch nie tylko wytyczył ścieżki rozwoju WCTT, ale również był mentorem i przewodnikiem dla wielu z nas. Jego wkład w naukę, edukację i przemysł pozostanie niezapomniany. Będziemy kontynuować jego dzieło z takim samym zaangażowaniem i pasją, jakie zawsze prezentował. Dziękujemy, Profesorze Koch, za wszystko.

Z wyrazami głębokiego szacunku,
Zespół Wrocławskiego Centrum Transferu Technologii.

Biogram profesora Jana Kocha

 • Prof. zw. dr hab. inż. Jan Koch, dr h.c., absolwent Wydziału Mechanicznego Politechniki Wrocławskiej (1956)
 • Pracownik naukowy Politechniki Wrocławskiej (od 1953). Doktorat – 1964, habilitacja – 1972; prof. nadzw. – 1976, prof. zw. 1990
 • Twórca i kierownik Zakładu Obrabiarek, Automatyzacji i Organizacji Produkcji (1965-2002)
 • Prorektor Politechniki Wrocławskiej (1985-1987)
 • Dyrektor Instytutu Technologii Maszyn i Automatyzacji Politechniki Wrocławskiej (1987-1993)
 • Dziekan Wydziału Mechanicznego PWr (1993-2022)
 • Twórca, organizator i kierownik Centrum Zaawansowanych Systemów Produkcyjnych PWr (1993-2002)
 • Twórca nowych kierunków studiów na PWr – Automatyka i Robotyka (1990), Zarządzanie i Inżynieria Produkcji (1997)
 • Członek Senatu PWr (1981-2002)
 • Konsultant w Fabryce Automatów Tokarskich (1979-1997)
 • Członek Rady Naukowej Centrum Badawczo-Konstrukcyjnego (1986-1990)
 • Koordynator Centralnego Programu Badań Podstawowych (1986-1990)
 • Członek Komitetu Badań Naukowych z wyboru trzech kadencji (1991-2004)
 • Członek Rady Fundacji Nauki Polskiej (1997-2000)
 • Członek Komisji Ekspertów Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego (1992-1996)
 • Współtwórca Wrocławskiego Parku Technologicznego oraz przewodniczący jego Rady Nadzorczej (1997-2022)
 • Wykładowca na Uniwersytetach w Dreźnie (1972-1992) i w Stuttgarcie (1985-2005)
 • Koordynator i kierownik licznych projektów międzynarodowych – TEMPUS; projektów w 4,5,6,7 Programach Ramowych Unii Europejskiej. Kierownik projektów w ramach funduszy strukturalnych. Członek Komitetu Integracji oraz Wspierania Małych i Średnich Przedsiębiorstw w Komisji Unii Europejskiej (2021-2003)

Dorobek naukowy:

 • 200 publikacji w czasopismach krajowych i zagranicznych
 • 3 książki, 2 monografie
 • Promotor 23 prac doktorskich
 • Recenzent 50 prac doktorskich, habilitacyjnych oraz 15 wniosków do tytułu profesora

Odznaczenia: 

 • Medal Komisji Edukacji Narodowej, Złoty Krzyż Zasług
 • Krzyż Kawalerski (1997) i Oficerski (1998) Orderu Odrodzenia Polski
 • Złota Odznaka oraz Medal Wybitnie Zasłużonego dla Politechniki Wrocławskiej
 • Odznaczenia NOT i SIMP
 • Medal Uniwersytetu Technologicznego w Dreźnie (1990)
 • Doktor honoris causa Politechniki w Szczecinie (2002)
 • Kryształowa Brukselka dla 6 PR Nagroda Ministra Nauki (2004)
 • Honorowy Złoty Medal Uniwersytetu w Stuttgarcie (2005)
 • Dolnośląski Gryf za osiągnięcia w promowaniu akademickiej innowacyjności i przedsiębiorczości (2009)
 • Iglica Nagroda Dolnośląskiej Loży BCC (2009)
 • Medal 100-lecia Uczelni Technicznych we Wrocławiu 1910-2010

Linki: