Go to main content
Home page
Home page contrast-switcher
Projekt Własność intelektualna w Twojej firmie
light bulb 3535435 1920 e1611562300987

Wrocławskie Centrum Transferu Technologii Politechniki Wrocławskiej ma przyjemność poinformować, że Urząd Patentowy RP ​uruchomił nabór dla przedsiębiorców do projektu „Własność intelektualna w Twojej firmie”, realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój. W projekcie będzie można ubiegać się o dofinansowaną ze środków unijnych usługę, polegającą na identyfikacji przedmiotów własności intelektualnej w firmie.

​Na czy polega ta usługa?

​Wybrani przez Urząd Patentowy Wykonawcy spotkają się z przedsiębiorcą, pozyskają informacje o firmie, a następnie opracują raport zawierający rekomendacje „szyte na miarę” dotyczące ochrony własności intelektualnej w przedsiębiorstwie oraz wskażą korzyści, jakie dzięki tej ochronie można osiągnąć w rozwijaniu swojej działalności biznesowej.

Kto może z niej skorzystać?

Z projektu „Własność intelektualna w Twojej firmie” mogą skorzystać przedsiębiorstwa, które:​​

  1. należą do sektora MŚP, czyli są mikro, małym lub średnim przedsiębiorstwem;
  2. ​​prowadzą działalność mieszczącą się w obszarze tzw. Krajowych Inteligentnych Specjalizacji (KIS);
  3. ​​wraz z udzielonym dofinansowaniem na usługę nie przekroczą limitu tzw. pomocy de minimis;
  4. ​​zarejestrowane są na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.

Dlaczego warto?

Przedsiębiorcy korzystający z naszej usługi zyskają wiedzę, jak chronić swoją własność intelektualną, czyli np. logo, tajemnicę przedsiębiorstwa, wynalazki, projekty wzornicze itp. oraz jakie korzyści mogą czerpać z ochrony własności intelektualnej. Ponadto dowiedzą się, jak uzyskać patent, jak korzystać z praw autorskich, jak konstruować umowy z pracownikami, mając na względzie własność intelektualną, a tym samym zyskają praktyczną wiedzę, którą będą mogli wykorzystać w celu zwiększenia konkurencyjności swojej firmy.​​

 

Jaki jest koszt usługi?

Koszt uzależniony jest od oferty złożonej przez Wykonawcę (waha się w przedziale ok. 2-4 tys. zł), z czego dofinansowane ze środków unijnych jest aż 95% (w przypadku mikro i małych przedsiębiorstw) lub 90% (w przypadku średnich przedsiębiorstw) kosztów usługi.​W

 

Wszystkie informacje o korzyściach wynikających z tej usługi, a także warunkach, jakie należy spełnić, aby ubiegać się o dofinansowanie znajdą Państwo na stronie: msp.uprp.gov.pl​

Zachęcamy do zarówno do złożenia wniosku ​​o dofinansowanie jak i do rozpowszechnienia informacji o tej wyjątkowej usłudze w mediach społecznościowych i wśród zaprzyjaźnionych przedsiębiorców.