Go to main content
Home page
Home page contrast-switcher
Nowe możliwości współpracy międzynarodowej dla firm z sektora ICT z Polski i Finlandii
shutterstock 120548806

turku 02 scaled

Wrocławskie Centrum Transferu Technologii Politechniki Wrocławskiej serdecznie zapraszamy na wirtualne spotkania B2B polskich i fińskich firm wysokich technologii opierających swoją działalność na modelu cyfrowym, które będą odbywały się w dniach 7 września – 8 października 2020r.

 

Wrocławskie  Centrum  Transferu  Technologii  Politechniki  Wrocławskiej wraz z partnerami sieci Enterprise Europe Network oraz zaproszonymi klastrami IT:

  • Turku Awakens,
  • ITCorner,
  • Interizon,

organizują wirtualne spotkania B2B dedykowane zarówno firmom jak i naukowcom opierającym swą obecną działalność na modelu cyfrowym oraz wszystkim tym, którzy w swojej działalności widzą konieczność przeprowadzenia transformacji cyfrowej.

 

Termin: 7 września – 8 paździenika 2020

Organizator: Politechnika Wrocławska, Wrocławskie Centrum Transferu Technologii, Enterprise Europe Network

Miejsce: Spotkanie on-line na platformie B2match, przed własnym komputerem w możliwie najbardziej komfortowych warunkach

Plan spotkania:

  1. Prezentacje zaproszonych klastrów: Turku Awakens, ITCorner, Interizon,
  2. Prezentacje regionów zaangażowanych w wydarzenie,
  3. Spotkania B2B dla przedstawicieli firm z Polski i Finlandii.

Plan spotkania do pobrania

Do udziału w wirtualnych spotkaniach B2B zapraszamy zarówno firmy z sektora ICT, jak również wszystkie firmy z innych branż, które w ramach prowadzonej przez siebie działalności aktywnie rozwijają model cyfrowy lub dopiero wchodzą w etap transformacji cyfrowej.


wpisy obrazek 01

Finlandia od ponad dekady znajduje się w ścisłej czołówce innowacyjnych gospodarek świata (dane z Global Competitiveness Index). W roku 2019 zajmowała 11 miejsce w skali całego świata, a w rankingu innowacyjności krajów Unii Europejskiej zajęła miejsce drugie.

Wysoka pozycja Finlandii w wielu rankingach jest wypadkową ciągłego inicjowania nowych kierunków rozwoju społeczeństwa informacyjnego. Według badań The Information Technology and Innovation Foundation (ITIF) Finlandia posiada największą liczbę pracowników naukowych na 1 mieszkańca tj. prawie dwukrotnie więcej niż w wielu innych krajach oraz plasuje się na trzecim miejscu jeśli chodzi o nakłady publiczne na B&R.

Słynie również z tego, że posiada bardzo rozwinięty sektor ICT, a jego ciągły rozwój jest rezultatem działania mechanizmów wewnętrznych napędzających innowacje jak również zewnętrznych, które w głównej mierze oparte są na globalnych relacjach biznesowych.

Według raportu Światowego Forum Ekonomicznego – Finlandia jest w ścisłej czołówce na świecie wraz z takimi krajami jak Szwecja i Singapur, pod względem wykorzystania ICT oraz nowych technologii dla zwiększenia wzrostu gospodarczego i dobrobytu mieszkańców.

Współpraca z partnerami z Finlandii to nowe możliwości rozwoju dla Polskich firm, takie jak:

  • spotkanie z firmami, które uczestniczą w wysokobudżetowych projektach międzynarodowych,
  • pozyskanie know-how od firm tworzących innowacje na światowym poziomie,
  • przyłączenie się do konsorcjów firm realizujących międzynarodowe projekty badawczo-rozwojowe,
  • spotkanie odmiennej kultury organizacyjnej firm opierających swą przewagę na wiedzy i innowacjach.

 

Zgłoszenie na spotkanie:

Jeżeli jesteście Państwo zainteresowani wzięciem udziału w spotkaniu, prosimy zarejestrować się na stroniehttps://opportunities-for-polish-finnish-ict.b2match.io/

Dla osób, które się zgłoszą zostanie przygotowany zdalny dostęp do spotkania, a wszystkie informacje zostaną wysłane na podany przez Państwa adres mailowy.

 

Informacje dodatkowe: 

Liczba uczestników nie jest ograniczona. Spotkania oferowane są dla firm z Dolnego Śląska, przede wszystkim do małych i średnich firm produkcyjnych (grupa docelowa projektu Enterprise Europe Network).

 

Serdecznie zapraszamy!

 

Udział w spotkaniach B2B jest bezpłatny.

Więcej informacji, pomoc w rejestracji i przygotowaniu atrakcyjnego
profilu firmy na B2match:

Marcin Jabłoński

tel. 71 320 43 39, marcin.jablonski@pwr.edu.pl