Go to main content
Home page
Home page contrast-switcher
Nowa edycja programu Mozart

MOZART 8 BANER

Wrocławskie Centrum Transferu Technologii Politechniki Wrocławskiej zaprasza do skorzystania z kolejnej edycji programu „Mozart”, w ramach którego Miasto wspiera przedsiębiorców oraz naukowców w realizacji ich wspólnych projektów.

 

Miasto oferuje wsparcie finansowe dla partnerstw naukowo-biznesowych tj. naukowców zatrudnionych na uczelniach i w instytutach współpracujących z przedsiębiorcami, którzy działają i zatrudniają pracowników na terenie Wrocławia. Warunkiem otrzymania dofinansowania jest zgłoszenie propozycji wspólnego projektu. Środki z budżetu Miasta wesprą najwyżej ocenione pomysły.

 

Zaproszenie do udziału w programie kierowane jest do mających pomysł na wspólny projekt i chętnych do złożenia wniosku w ramach programu „Mozart”:

  • przedsiębiorców, prowadzących działalność gospodarczą i zatrudniających na terenie Wrocławia co najmniej dwie osoby na podstawie umowy o pracę,

oraz

  • naukowców, posiadających co najmniej stopień doktora, zatrudnionych w charakterze pracownika badawczego lub badawczo-dydaktycznego na uczelni czy pracownika naukowego w instytutach naukowych PAN, instytutach badawczych i międzynarodowych instytutach naukowych.

 

Więcej informacji tutaj