Go to main content
Home page
Home page contrast-switcher
Badania na rynek

badania na rynek 01

Od 25 marca będzie można składać wnioski o dofinansowanie w programie „Badania na rynek” prowadzonego przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości, pula środków wynosi 750 mln zł. Do udziału mogą zgłaszać się firmy, które działają na rynku B+R. Termin przyjmowania zgłoszeń upływa 23 kwietnia br.

 

W ramach działania „Badania na rynek” mogą zostać dofinansowane projekty inwestycyjne, polegające na wdrożeniu wyników prac B+R, których efektem musi być wprowadzenie na rynek nowych bądź znacząco ulepszonych produktów lub usług. Przedmiotem projektu mogą być też eksperymentalne prace rozwojowe oraz doradztwo..

 

Zapraszamy firmy MŚP do współpracy.  Politechnika Wrocławska oferuje innowacyjne rozwiązania (wyniki prac badawczo-rozwojowych m.in. patenty, technologie, know-how), które przy pomocy dofinansowania w ramach projektu „Badania na Rynek” mogą dać firmom MŚP przewagę rynkową.

 

Wyniki prac  badawczo-rozwojowych (B+R) mogą Państwo znaleźć na stornie https://wctt.pwr.edu.pl/admin/lista-stt-rb/

 

Zapraszamy także do bezpośredniego kontaktu z ekspertami transferu technologii PWr:

Tomasz Marciniszyn tel. 71 320 4195 tomasz.marciniszyn@pwr.edu.pl
Jacek Pietrzak tel. 71 320 4342 jacek.pietrzak@pwr.edu.pl
Anna Szczypka tel. 71 320 4351 anna.szczypka@pwr.edu.pl

 

 

Wnioski o dofinansowanie mogą być składane w terminie od 25 marca do 23 kwietnia 2020 r. do godziny 16:00. Więcej  o działaniu „Badania na rynek” na stronie PARP https://www.parp.gov.pl/component/content/article/58502:ruszaja-badania-na-rynek-w-promujacym-innowacje-konkursie-do-rozdania-jest-750-mln-zl