Go to main content
Home page
Home page contrast-switcher
350 mln złotych na strategiczne inicjatywy krajowych ośrodków badawczych
shutterstock 130319279 scaled e1615450238929

11.03 01 scaled

Sześć dodatkowych, strategicznych inicjatyw realizowanych będzie przez krajowe ośrodki badawcze, dzięki zwiększeniu budżetu o prawie 350 mln zł – poinformował we wtorek Ośrodek Przetwarzania Informacji – Państwowy Instytut Badawczy (OPI PIB).

 

OPI PIB poinformował we wtorek o opublikowaniu listy projektów inwestycyjnych z sektora nauki, które wybrano do dofinansowania.

„Dzięki zwiększeniu budżetu o prawie 350 mln złotych, możliwa będzie realizacja aż sześciu dodatkowych, strategicznych inicjatyw realizowanych przez krajowe ośrodki badawcze. W sumie w ramach konkursu zaplanowano wsparcie 15 projektów, których wartość dofinansowania przekracza miliard złotych” – informuje OPI PIB. Środki pochodzą z Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój (POIR).

Dzięki finansowaniu powstanie ECBiG – Europejskie Centrum Bioinformatyki i Genomiki – MOSAIC, ACTRIS – Infrastruktury do badania aerozoli, chmur oraz gazów śladowych, WCZT 2.0 – Centrum technologii przyrostowych i inżynierii biomedycznej, Cephares – Centrum Rozwoju Nowych Farmakoterapii Zaburzeń Ośrodkowego Układu Nerwowego, CeBMaT – Centrum badawcze prośrodowiskowych i energooszczędnych materiałów oraz technologii oraz CZMIPW – Centrum Zaawansowanych Materiałów i Inżynierii Procesów Wytwarzania.

„Zaplanowane projekty przyczynią się do wzrostu potencjału badawczego polskiej nauki” – mówi cytowana w komunikacie zastępca dyrektora OPI PIB Joanna Kuszlik-Cichosz.

Jak informuje instytut, na liście projektów wybranych do dofinansowania znalazły się inicjatywy z różnych obszarów nauki. Podkreślono, że łączy je strategiczne znaczenie dla narodowej gospodarki oraz wysoki potencjał badawczy. Wiele z projektów powstało w konsorcjach, w skład których wchodzą jednostki z różnych obszarów Polski. OPI PIB podkreśla, że projekty mają charakter praktyczny i ich wdrożenie w realny sposób ma ułatwić wsparcie biznesu i umożliwić przedsiębiorcom korzystanie z najnowszej infrastruktury.

Źródło: https://naukawpolsce.pap.pl/