https://wctt.pwr.edu.pl/wp-content/themes/wctt

Bioreaktorowy proces zagospodarowania strumieni odpadowych

Imię i nazwisko konsultanta
Numer telefonu stacjonarnego
Adres e-mail
Adres do korespondencji
Tomasz Marciniszyn
713204195
tomasz.marciniszyn@pwr.edu.pl
Wrocławskie Centrum Transferu Technologii Politechnika Wrocławska ul. Smoluchowskiego 48 50-372 Wrocław

Nazwa technologii


Bioreaktorowy proces zagospodarowania strumieni odpadowych

Abstrakt (krótki opis oferowanej technologii)


Oferta dotyczy know-how prowadzenia procesów bioreaktorowych w zakresie zagospodarowania strumieni odpadowych (np. serwatki przemysłowej, olejów przepracowanych) pochodzących z przemysłu w celu uzyskania z nich pełnowartościowych produktów/półproduktów.

Szczegóły technologiczne i opis oferowanej technologii


Oferowane know-how w szczególności dotyczy prowadzenia procesów utylizacji strumieni odpadowych pochodzących z przemysłu mleczarskiego, m.in. serwatki, permeatów serwatkowych.

Proces prowadzi się w bioreaktorach mieszalnikowych (również membranowych) z wykorzystaniem szczepów bakteryjnych i grzybowych, które w wyniku przemian metabolicznych wytwarzają cenne składniki (m.in. kwas mlekowy, cytrynowy, a nawet hialuronowy).

Wynik przeprowadzonego procesu daje możliwość uzyskania produktów pochodzenia biologicznego, które są zdecydowanie bardziej pożądane (m.in. przez przemysł kosmetyczny, czy też spożywczy) niż te wytwarzane na drodze chemicznej syntezy.

Docelowe branże dla oferowanej technologii


Know-how znajduje zastosowanie w zagospodarowaniu strumieni odpadowych pochodzących z przemysłu, w szczególności branża spożywcza generująca duże ilości strumieni odpadowych zawierających różnego rodzaju cukry, tj. laktozę (przetwórstwo mleka), fruktozę (wytwarzanie soków owocowych), czy też sacharozę (np. melasa)

Innowacyjność i korzyści z zastosowania technologii


Możliwość prowadzenia procesu ciągłego, półciągłego, okresowego.

Know-how wpisuje się w „zieloną” chemię.

Poziom gotowości wdrożeniowej oferowanej technologii


TRL 4 – Przeprowadzono walidację technologii w warunkach laboratoryjnych

Poziom gotowości wdrożeniowej oferowanej technologii (old)


Testy w warunkach laboratoryjnych

Related RB
 • Zagospodarowanie strumieni odpadowych z wykorzystaniem separacji membranowych
  Idz do strony rezultatu
  Nazwa rezultatu

  Zagospodarowanie strumieni odpadowych z wykorzystaniem separacji membranowych

Related OT
 • Zagospodarowanie strumieni odpadowych z wykorzystaniem separacji membranowych
  Link
  Nazwa technologii

  Zagospodarowanie strumieni odpadowych z wykorzystaniem separacji membranowych

  Abstrakt (krótki opis oferowanej technologii)

  Oferta dotyczy know-how prowadzenia procesów separacji membranowej (od mikro- po nanofiltrację) w zakresie zagospodarowania strumieni odpadowych (np. serwatki przemysłowej, olejów przepracowanych) pochodzących z przemysłu z możliwością uzyskania z nich pełnowartościowych produktów/półproduktów.

  Szczegóły technologiczne i opis oferowanej technologii

  Oferowane know-how w szczególności dotyczy prowadzenia procesów utylizacji serwatki poprzez kompleksowe jej zagospodarowanie. W pierwszej kolejności polegające na separacji cennych białek serwatkowych (zastosowanie mikro- i ultrafiltracji), a następnie wyizolowaniu laktozy stosując proces nanofiltracji.

  Proces prowadzi się z wykorzystaniem instalacji wyposażonych w membrany wielokrotnego użytku, co wiąże się niskimi kosztami eksploatacyjnymi.

  Wynik przeprowadzonego procesu pozwala na uzyskanie dwóch cennych frakcji: koncentratu białkowego i laktozy oraz strumienia odpadowego (permeatu po nanofiltacji), który może spełnia wymogi ścieku oczyszczonego, a nawet zostać wykorzystany jako woda technologiczna.

  Docelowe branże dla oferowanej technologii

  Metoda znajduje zastosowanie w zagospodarowaniu strumieni odpadowych pochodzących z przemysłu, w szczególności z branży przetwórstwa mleka.

  Innowacyjność i korzyści z zastosowania technologii

  Możliwość prowadzenia procesu półciągłego, okresowego.

  Zastosowanie membran o różnych średnicach porów (lub współczynników odcięcia) pozwala nawet na pozyskiwanie frakcji białkowych o konkretnych i znanych wielkościach (a co za tym idzie grup poszczególnych białek, np. immunoglobulin).

  Poziom gotowości wdrożeniowej oferowanej technologii

  TRL3

  Poziom gotowości wdrożeniowej oferowanej technologii (old)

  Testy w warunkach laboratoryjnych

  Imię i nazwisko konsultanta

  dr inż. Tomasz Marciniszyn

  Numer telefonu stacjonarnego

  713204195

  Adres e-mail

  tomasz.marciniszyn@pwr.edu.pl

  Adres do korespondencji

  Wrocławskie Centrum Transferu Technologii Politechnika Wrocławska ul. Smoluchowskiego 48 50-372 Wrocław

Oferta technologiczna do pobrania

Download OT_0605_2019.pdf

Imię i nazwisko konsultanta


Tomasz Marciniszyn

Numer telefonu stacjonarnego


713204195

Adres e-mail


tomasz.marciniszyn@pwr.edu.pl

Adres do korespondencji


Wrocławskie Centrum Transferu Technologii Politechnika Wrocławska ul. Smoluchowskiego 48 50-372 Wrocław

Wydział PWr – autor technologii


Wydział Chemii

Udzielone prawo ochronne / status IP


know-how

Słowa kluczowe (opcjonalnie)


Bioreaktorowy proces, zagospodarowanie strumieni odpadowych, utylizacja strumieni odpadowych