https://wctt.pwr.edu.pl/wp-content/themes/wctt

Zagospodarowanie strumieni odpadowych z wykorzystaniem separacji membranowych

Imię i nazwisko konsultanta
Numer telefonu stacjonarnego
Adres e-mail
Adres do korespondencji
dr inż. Tomasz Marciniszyn
713204195
tomasz.marciniszyn@pwr.edu.pl
Wrocławskie Centrum Transferu Technologii Politechnika Wrocławska ul. Smoluchowskiego 48 50-372 Wrocław

Nazwa technologii


Zagospodarowanie strumieni odpadowych z wykorzystaniem separacji membranowych

Abstrakt (krótki opis oferowanej technologii)


Oferta dotyczy know-how prowadzenia procesów separacji membranowej (od mikro- po nanofiltrację) w zakresie zagospodarowania strumieni odpadowych (np. serwatki przemysłowej, olejów przepracowanych) pochodzących z przemysłu z możliwością uzyskania z nich pełnowartościowych produktów/półproduktów.

Szczegóły technologiczne i opis oferowanej technologii


Oferowane know-how w szczególności dotyczy prowadzenia procesów utylizacji serwatki poprzez kompleksowe jej zagospodarowanie. W pierwszej kolejności polegające na separacji cennych białek serwatkowych (zastosowanie mikro- i ultrafiltracji), a następnie wyizolowaniu laktozy stosując proces nanofiltracji.

Proces prowadzi się z wykorzystaniem instalacji wyposażonych w membrany wielokrotnego użytku, co wiąże się niskimi kosztami eksploatacyjnymi.

Wynik przeprowadzonego procesu pozwala na uzyskanie dwóch cennych frakcji: koncentratu białkowego i laktozy oraz strumienia odpadowego (permeatu po nanofiltacji), który może spełnia wymogi ścieku oczyszczonego, a nawet zostać wykorzystany jako woda technologiczna.

Docelowe branże dla oferowanej technologii


Metoda znajduje zastosowanie w zagospodarowaniu strumieni odpadowych pochodzących z przemysłu, w szczególności z branży przetwórstwa mleka.

Innowacyjność i korzyści z zastosowania technologii


Możliwość prowadzenia procesu półciągłego, okresowego.

Zastosowanie membran o różnych średnicach porów (lub współczynników odcięcia) pozwala nawet na pozyskiwanie frakcji białkowych o konkretnych i znanych wielkościach (a co za tym idzie grup poszczególnych białek, np. immunoglobulin).

Poziom gotowości wdrożeniowej oferowanej technologii


TRL 3 – Potwierdzono analitycznie i eksperymentalnie założenia dotyczące technologii

Poziom gotowości wdrożeniowej oferowanej technologii (old)


Testy w warunkach laboratoryjnych

Related RB
  • Zagospodarowanie strumieni odpadowych z wykorzystaniem separacji membranowych
    Idz do strony rezultatu
    Nazwa rezultatu

    Zagospodarowanie strumieni odpadowych z wykorzystaniem separacji membranowych

Oferta technologiczna do pobrania

Download OT_0605_2019-1.pdf

Imię i nazwisko konsultanta


dr inż. Tomasz Marciniszyn

Numer telefonu stacjonarnego


713204195

Adres e-mail


tomasz.marciniszyn@pwr.edu.pl

Adres do korespondencji


Wrocławskie Centrum Transferu Technologii Politechnika Wrocławska ul. Smoluchowskiego 48 50-372 Wrocław

Wydział PWr – autor technologii


Wydział Chemii

Udzielone prawo ochronne / status IP


know-how