https://wctt.pwr.edu.pl/wp-content/themes/wctt

Mikrofluidalne panele fotowoltaiczne

Imię i nazwisko konsultanta
Numer telefonu stacjonarnego
Adres e-mail
Jacek Pietrzak
(71) 320 43 42
jacek.pietrzak@pwr.edu.pl

Nazwa technologii


Mikrofluidalne panele fotowoltaiczne

Abstrakt (krótki opis oferowanej technologii)


Przedmiotem oferty jest technologia mikrofluidalnych paneli fotowoltaicznych łączących funkcje ogniwa fotowoltaicznego, kolektora ciepła oraz magazynu energii elektrycznej, mających kompaktową postać, szeroko skalowalnych, o dużym potencjale aplikacyjnym w branży OZE.

Szczegóły technologiczne i opis oferowanej technologii


Technologia pt. „Mikrofluidalne panele fotowoltaiczne” dotyczy następujących zgłoszeń patentowych:

1.) Mikrofluidalny elektrochemiczny panel fotowoltaiczny z magazynem energii (numer zgłoszenia w UPRP: P.444945),

2.) Wielocelkowy miktrofluidalny elektrochemiczny panel fotowoltaiczny z magazynem energii (numer zgłoszenia w UPRP: P.444946)

3.) Mikrofluidalny układ do generowania i magazynowania energii (numer zgłoszenia w UPRP: P.444947).

Przedmiotem ww. wynalazków są mikrofluidalne panele fotowoltaiczne o sprawności absorpcji promieniowania przekraczającej 90%, zdolne do konwersji promieniowania elektromagnetycznego w pełnym zakresie częstotliwości fal widma światła słonecznego, od światła widzialnego po głęboką podczerwień, na energię elektrochemiczną oraz cieplną. Panele umożliwiają magazynowanie energii w ciekłych elektrolitach oraz produkcję prądu stałego, ciepła użytkowego i / lub naładowanego elektrycznie ciekłego elektrolitu będącego regenrowalnym źródłem energii elektrycznej.

Panele łączą w sobie funkcje ogniwa fotowoltaicznego, kolektora ciepła oraz magazynu energii elektrycznej, przy czym każda z tych funkcji może być realizowana niezależnie, lub łącznie z pozostałymi, jednocześnie lub okresowo naprzemiennie, zależnie od warunków zewnętrznych, potrzeb i konfiguracji.

Panele mikrofluidalne mogą zostać zintegrowane w układ do generowania i magazynowania energii o dowolnych pojemnościach elektrycznych i cieplnych, zgodnych z zapotrzebowaniem.

Technologia została pozytywnie zwalidowana w skali laboratoryjnej.

Docelowe branże dla oferowanej technologii


Technologia może znaleźć zastosowanie jako przenośne lub stacjonarne źródło i magazyn prądu oraz źródło ciepła i elektrochemicznych nośników energii. Ze względu na kompaktową postać, a zarazem szeroką skalowalność, urządzenia mogą być przeznaczone do zastosowań konsumenckich (małej i średniej skali), jak i przemysłowych (wielkoskalowych).

Innowacyjność i korzyści z zastosowania technologii


Innowacyjność technologii wynika z zastosowanej, opisanej szczegółowo w zgłoszeniach patentowych, konstrukcji poszczególnych paneli mikrofluidalnych. Zapewnia ona z jednej strony wysoką sprawność optyczną i wielofunkcyjność (generowanie energii elektrycznej i cieplnej, magazynowanie energii elektrycznej), a z drugiej – kompaktową postać urządzenia, możliwą do montażu na powierzchniach płaskich różnych obiektów, w tym na karoseriach samochodów, urządzeniach elektrycznych, dachach i elewacjach budynków itp.

Wynikające z wynalazków urządzenia są zdolne do akumulacji energii w okresie dostępu do jej źródła, np. energii odnawialnej światła słonecznego lub nadwyżki energii elektrycznej z sieci elektroenergetycznej, a następnie uwalniania zmagazynowanej energii, stosownie do zapotrzebowania.

Ogniwa zbudowane są na bazie cienkich warstw tlenku tytanu (technologia bezkrzemowa) i w przeciwieństwie do tradycyjnych akumulatorów, wykorzystuje ciekłe elektrolity na bazie wodnych roztworów związków wanadu do magazynowania energii, co pozwala na niezależne skalowanie pojemności elektrycznej układu i wielkości ogniwa (gęstości prądu) podobnie jak ma to miejsce w ogniwach paliwowych. Ciekłe elektrolity są regenerowalnym źródłem energii, łatwym do wymiany i wykorzystania w urządzeniach mobilnych jako nośniki energii.

Technologia wpisuje się w koncepcję transformacji energetycznej gospodarki w kierunku wykorzystania odnawialnych źródeł energii. Jest zgodna z aktualną polityką Komisji Europejskiej w tym zakresie.


Poziom gotowości wdrożeniowej oferowanej technologii


TRL 4 – Przeprowadzono walidację technologii w warunkach laboratoryjnych

Poziom gotowości wdrożeniowej oferowanej technologii (old)


Testy w warunkach laboratoryjnych

Related RB
 • Mikrofluidalny elektrochemiczny panel fotowoltaiczny z magazynem energii
  Idz do strony rezultatu
  Nazwa rezultatu

  Mikrofluidalny elektrochemiczny panel fotowoltaiczny z magazynem energii

 • Wielocelkowy miktrofluidalny elektrochemiczny panel fotowoltaiczny z magazynem energii
  Idz do strony rezultatu
  Nazwa rezultatu

  Wielocelkowy miktrofluidalny elektrochemiczny panel fotowoltaiczny z magazynem energii

 • Mikrofluidalny układ do generowania i magazynowania energii
  Idz do strony rezultatu
  Nazwa rezultatu

  Mikrofluidalny układ do generowania i magazynowania energii

Dodatkowe pliki do pobrania (opcjonalnie)

Download Wczesny-protoryp-urzadzenia-scaled.jpg

Imię i nazwisko konsultanta


Jacek Pietrzak

Numer telefonu stacjonarnego


(71) 320 43 42

Adres e-mail


jacek.pietrzak@pwr.edu.pl