https://wctt.pwr.edu.pl/wp-content/themes/wctt

Mikrofluidalny elektrochemiczny panel fotowoltaiczny z magazynem energii

Nazwa rezultatu


Mikrofluidalny elektrochemiczny panel fotowoltaiczny z magazynem energii

Wydział PWr


W3 Wydział Chemiczny

Status IP


Zgłoszenie patentowe

UPRP application number


P.444945