https://wctt.pwr.edu.pl/wp-content/themes/wctt

Innowacyjny sposób odzysku litu i manganu z poużytkowych baterii litowych

Imię i nazwisko konsultanta
Numer telefonu stacjonarnego
Adres e-mail
Jacek Pietrzak
(71) 320 43 42
jacek.pietrzak@pwr.edu.pl

Nazwa technologii


Innowacyjny sposób odzysku litu i manganu z poużytkowych baterii litowych

Abstrakt (krótki opis oferowanej technologii)


Przedmiotem oferty jest technologia umożliwiająca odzysk litu i manganu ze zużytych baterii litowych. Otrzymywane w wyniku zastosowania technologii sole nieorganiczne litu oraz tlenki litu i manganu stanowią cenne surowce do produkcji ogniw i baterii. Zgłoszona do ochrony patentowej metoda charakteryzuje się podwyższoną stabilnością, bezpieczeństwem, a także efektywnością kosztową procesu. Technologia wpisuje się w koncepcję gospodarki o obiegu zamkniętym.

Szczegóły technologiczne i opis oferowanej technologii


Technologia pt. „Innowacyjny sposób odzysku litu i manganu z poużytkowych baterii litowych” ma postać wynalazku zgłoszonego do ochrony patentowej pod numerem P.441137.

Technologia dotyczy metody odzysku metali, zwłaszcza litu i manganu ze zużytych baterii litowych. W wyniku zastosowania metody możliwe jest uzyskanie homo- lub hetero-metalicznych związków litu i manganu, w szczególności: soli organicznych i nieorganicznych litu i manganu, tlenków litu i manganu, w tym również tlenków litowo-manganowych, oraz mieszanin ww. związków. Otrzymywane w wyniku zastosowania technologii sole nieorganiczne litu oraz tlenki litu i manganu stanowią cenne surowce do produkcji ogniw i baterii.

Technologia zapewnia zatem recykling zużytych baterii litowych, wpisując się tym samym w koncepcję gospodarka o obiegu zamkniętym.

Działanie zgłoszonej do ochrony patentowej metody zostało pozytywnie zwalidowane w warunkach laboratoryjnych.


Docelowe branże dla oferowanej technologii


Technologia może znaleźć zastosowanie przede wszystkim w procesach recyklingu baterii litowych. W związku z powyższym niniejsza oferta adresowana jest do firm z branży recyklingowej, w tym zwłaszcza zajmujących się odzyskiem surowców z tzw. „elektroodpadów”.

Innowacyjność i korzyści z zastosowania technologii


Innowacyjność technologii wynika z zastosowanej, opisanej szczegółowo w zgłoszeniu patentowym, metody wydzielania związków litu i manganu z poużytkowych baterii, nie wymagającej używania kwasów i zasad, a zamiast tego – wykorzystującej alkohole, fenole oraz wodę. W efekcie metoda obniża reaktywność litu w procesie recyklingu baterii, a sam proces jest dzięki temu bardziej stabilny, bezpieczniejszy i tańszy.

Technologia wpisuje się w koncepcję gospodarki o obiegu zamkniętym. Jest zgodna z aktualną polityką Komisji Europejskiej w tym zakresie.


Poziom gotowości wdrożeniowej oferowanej technologii


TRL 4 – Przeprowadzono walidację technologii w warunkach laboratoryjnych

Poziom gotowości wdrożeniowej oferowanej technologii (old)


Eksperymentalna walidacja koncepcji

Related RB
  • Sposób odzysku litu i manganu z poużytkowych baterii litowych
    Idz do strony rezultatu
    Nazwa rezultatu

    Sposób odzysku litu i manganu z poużytkowych baterii litowych

Imię i nazwisko konsultanta


Jacek Pietrzak

Numer telefonu stacjonarnego


(71) 320 43 42

Adres e-mail


jacek.pietrzak@pwr.edu.pl